Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Tendenstyper og niveauer

0 0 Vote
Instructor

Tendenstyper og niveauer

Toogtyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil tendenstyper og niveauer, opadgående og nedadgående tendens, støtte og modstand, priskanal samt tendensudbrud blive diskuteret.

Tendens

Tendens er retningen af en pris over en tidsperiode som indikere markedsbevægelsen.

Støtte

Et niveau eller område hvor tendensen bliver støttet for yderligere bevægelse i dens nuværende retning.

Modstand

Et niveau eller område hvor tendensen er tilbøjelig til at ændre dets retning for at vende tilbage til dets nuværende orientering. 

Niveau

Niveau er en horisontal linje i et område opnået gennem tekniske analyser såsom støtte- og modstandsniveauer. For eksempel, et modstandsniveau vil ændres til et støtteniveau da dets region krydses af den fornødne markedspris. På et lysestagediagram i en opadgående tendens, hvis lysestagen formes helt over modstandsniveauet, vil de næste lysestager blive udviklet over den forrige lysestage. Kun under denne omstændighed, kan en modstand ændres til et støtteniveau i dette eksempel.

Tendenstyper

Opadgående tendens eller bullish tendens

Opadgående tendensretning er kendt som bullish tendens, som stammer fra tyrekampe. Når en tyr ønsker at angribe nået med dets horn, vil den bringe hovedet ned efterfulgt af et hurtigt løft, nøjagtigt på samme måde som en opadgående markedspris.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Støttelinjen i bullish tendenser er formet af en række dale af prisbølger med en linje som overvejer at nye dale vil være højere end de forrige. Det forventes at tendensen vil fortsætte i dens nuværende retning.

Modstandslinjen i bullish tendenser er formet ved at forbinde toppe som vil repræsentere den modsatte effekt på en opadgående tendens og forårsage et fald.

Niveauer er horisontale linjer som forbinder toppe eller dale i en opadgående eller nedadgående tendens.

Gennemgang af eksempler på MT4 platformen kan være nyttig. På AUSUSD symbolet, på trods af prisfald, er der dannet en opadgående tendens. Ved at forbinde dalene med en linje, blev en opadgående tendens formet, hvori markedsprisen bevægede sig. Prisen har nået modstandslinjen, som ændrede tendensretningen, og så mødte prisen modstandsniveauet igen. Hver gang markedsprisen møder modstandslinjen, ændrede tendensretningen sig. Endeligt er modstandslinjen blevet krydset og flere lysestager er formet under den, som konsekvens er der sket et brat sammenbrud. Markedsprisen har bevæget sig midlertidigt i kanalen mellem modstands- og støttelinjerne som er formet ved at forbinde toppene. Der er et niveau på 0.93538 som prisen har bevæget sig i nærheden af, selv da den fortsatte i kanalen.

På trods det fortsatte prisfald i AUDUSD symbolet, kan en opadgående tendens findes. En støttelinje kan tegnes ved at forbinde dalene. En modstandslinje formes ved at forbinde toppene. Prisen har mødt støttelinjen flere gange vedsiden af den betydningsfulde effekt af modstandslinjen på tendensretningen. Niveauer kan placeres på specifikke priser, hvor tendensen har ofte har svinget. Traderen skal være fleksibel og klog for at trække de mest betydningsfulde og effektive støtte- og modstandslinjer og niveauer. Niveauer kan placeres når man overvejer et område med prissvingninger, så kan traderen højreklikke på den for at åbne ?Horizontal Line properties? for brugbar modifikation. Niveau kan ændres til en tykkere linje samt aktivering af et afkrydsningsfelt for at placere niveaulinjen som baggrund. Den præcise placering af niveauet skal fastlægges der hvor den har mere konsekvens på markedsprisen, specielt fornyeligt fremfor længere tid siden. 

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Nedadgående tendens eller bearish tendens

Nedadgående tendens eller bearish tendens er udledt fra den nedadgående bevægelse en bjørns pote foretager, når den ønsker at ødelægge noget.

Støttelinjen i bearish tendenser kan formes ved at forbinde toppene af prisbølger som har en effekt på et prisfald.

Modstandslinjen kan tegnes ved at forbinde dalene hvor traderne forventer at markedsretningen ændres, en opadgående tendens.

Niveauer er horisontale linjer på prisbølgernes toppe og dale.

Område tendens

Område tendens er en linje som formes på et svingende marked som ikke har en kontinuerlig retning eller konstant opad- eller nedadgående bevægelse.

På USDJPY, er der nogle bearish tendenser som traderen kan tegne støtte- og modstandslinjer for. Der kan være flere irregulære og asymmetriske mønstre. Modstands- og støttelinjer kan tegnes på en stejl form, hvor prisen er faldet drastisk. Traderen kan placere støtteniveauer på toppe og modstandsniveauer ved at forbinde dale. Modstandsniveauet har ændret sig til en støttelinje efter nogle lysestager har passeret det. Der vil være flere nedadgående tendenser med forskellige fald og forme. I modsætning til det forrige eksempel, vil der være endnu et fald med moderat hældning som kan analyseres ved at tegne støtte- og modstandslinjer. Støttelinjer forbinder toppene af prisbølgerne og modstandslinjerne forbinder dalene.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

Traderen kan tegne nogle støtte og modstandslinjer på område tendenser, men disse vil være horisontale linjer. Efter at tegne støtte- og modstandslinjer på denne tendens, vil traderen indse at prisen har bevæget sig i en kanal uden nogen skarp og kontinuerlig opadgående- eller nedadgående bevægelse. Prisen kan stige eller falde med skarpe hældninger. For eksempel, prisen har ligget i område tendensen med forskellige hældninger.

Opdater

Traderen skal altid opdatere placeringen af niveauer, støtte- og modstandslinjer på diagrammer for højere effektivitet.

Kanal

Symmetrisk prisbevægelse mellem støtte- og modstandslinjer kaldes kanal. For eksempel, traderen kan finde en kanal i en opadgående tendens, hvor prisen er steget moderat med udsving mellem støtte- og modstandslinjerne. Støttelinjerne kan raffineres ved at opdatere efter den seneste prisbevægelse. I dette eksempel kan støttelinjen tegnes mellem to dale, og efter det næste skift i markedsprisen, vil traderen ændre støttelinjen til at inkluderer den næste dal. Støttelinjen kan blive ændret flere gange.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Niveau eller støtte gennembrud

Specifikation af et gennembrud er et af de sværeste problemer. Støtte- eller modstandslinjer og niveauer kan krydses flere gang, men et gennembrud sker sjældent.

I en bearish tendens, hvis en lysestage formes helt over støttelinjen efterfulgt af endnu en lysestage over den første lysestage, så er der sket et gennembrud. Overvej at den første lysestage skal passeres af maksimalt 5 lysestager. If modstandslinjen passeres helt af en lysestage og den næste lysestage fortsætter lavere end den første lysestage, så er modstanden brudt.

I en bullish tendens, hvis en lysestage er helt over en modstandslinje og efterfølges af lysestager med en højere pris, så er modstandslinjen brudt af markedstendensen. Støttelinjen skal krydses af en tendens og en lysestage skal formes helt under støttelinjen efterfulgt af lysestager med lavere værdi, så er støttelinjen brudt.

Det vil være mere fordelagtigt at forklare gennembrud på MT4 platformen. I det første eksempel, vil der ikke være nogen gennembrud før omkring 1. april, hvor prisen har brudt støttelinjen i en bullish tendens og faldet er fortsat. Det andet eksempel handler om et brudt niveau. Hvis niveauet tegnes på 101.28, er det synligt at d. 27. marts, blev der formet en lysestage helt over dette niveau som efterfølges af endnu en lysestage over den. Prisen er foresat mod opadgående. Ydermere, er dette niveau passeret flere gange mod opadgående eller nedadgående efterfulgt af flere retningsenige lysestager. Det er vigtigt, at den første lysestage skal passeres af andre lysestager, som viser at pristendensen vil fortsætte i samme retning, fremfor at vende tilbage til dens støtte- eller modstandslinjer. Lysestagen over niveauet er formet og efterfulgt af endnu en lysestage, således er markedsretningen fortsat. En lille lysestage har formet sig under niveauet, men den næste lysestage passerede ikke den første, dermed er prisen vendt tilbage til niveauet. Så traderen kan placere en ?Buy? ordre på flere punkter over lysestagen som passerede gennembrudslysestagen, og i et andet eksempel, kan en ?Sell? ordre placeres under den givne lysestage. På et opadgående tendens eksempel, hvis traderen tegner en støttelinje, der forbinder dalene, har den første lysestage passeret støttelinjen, men der er ikke nogen andre lysestager som er lavere end den første lysestage, så prisen er vendt tilbage. Traderen skal opdatere støttelinjen, da markedsprisen har fortsat sin bevægelse. For støttelinjer skal traderen forbinde hver dal med den seneste. Måske er gennembruddet nogle gange mislykket og traderen opdatere altid linjerne til de seneste dale eller toppe, indtil et succesfuldt gennembrud.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates