Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

Handelsstrategier og brugertilpassede strategier

0 0 Vote
Instructor

Handelsstrategier og brugertilpassede strategier

Femoghalvtredsindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil vi diskutere handelsstrategier og brugertilpassede strategier i detaljer.

Strategi

Handelsadfærd er baseret på en fast metode gennem brug af grundlæggende og tekniske analyser samt mønstre, lysestager og linjer med visse omstændigheder.

At lære og øve hver af de tekniske værktøjer som er nævnt i de forrige lektioner, sammen med at studere deres anvendelser og procedurer, er forudsætningerne for at kunne skabe en strategi.

Efter at have lært og studeret alle værktøjerne, kan traderen lave en enkel strategi, som senere kan videreudvikles. Traderen kan brugertilpasse en enkel strategi eller han/hun kan udnytte passende udviklede strategier som er tilgængelige på internettet og derefter personliggøre for egen bekvemmelighed. 

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

Strategi typer

Strategier kan klassificeres i de følgende kategorier:

 1. Tendens strategier: Disse strategier kan udnyttes på markedstendenser. Så tradere bør anvende oscillatorer såsom CCI, samt brydende mønstre for at udvikle en tendens strategi.
 2. Område strategier: Mest brugt i områdemarkeder hvor prisen fluktuerer i en horisontal kanal.
 3. Vendings strategier: Disse strategier kan dannes på vendingspunkter og pivots. De tradere som ønsker at finde vendingspunkter ved afslutningen af en tendens for at placere en salgsordre ved afslutningen af en opadgående tendens eller en kønsordre ved afslutningen af en nedadgående tendens.  

Brugertilpassede strategier

Traderen kan brugertilpasse eller personliggøre en almindelig eller en udviklet strategi baseret på hans/hendes handelsadfærd for at opfylde den ønskede handelsmetode. Hvis en trader ønsker at handle med en udviklet strategi som er designet af en anden trader, så skal han/hun følge udviklerens adfærd og metode, ellers skal han/hun personliggøre den udviklede strategi. For eksempel, en trader foretrækker at bruge Stochastic mønster, mens en anden person måske bruger RSI til at identificere vendingspunkter på en tendens. På den anden side, der kan være nogle strategier som en trader ikke kan erstatte.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

Strategi test

Traderen kan undersøge den planlagte strategi på en demo konto ved at placere flere ordre. En strategi kan have flere betingelser som kan generere forskellige bekræftelser og signaler. Så traderen kan placere ordre baseret på signaler fra strategien so kan generere et signal med flere bekræftelser.

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

Succes koefficienten for enhver strategi skal registreret efter udnyttelse på en ordre. For eksempel, forholdet mellem succes på et givent antal ordre med et specificeret antal bekræftelser.

Tradere skal anvende hver strategi på 40 til 60 ordre for at overveje forholdet mellem succes mod fejl for at bestemme om den givne strategi er passende. For eksempel, efter en given strategi test, kunne traderen udlede forholdet af dens succesfulde ordre:

Det overordnede forhold af succes mod fejl er lig 70%.

 • 1. betingelse (minimum bekræftelser) = 65%
 • 2. betingelse = 72%
 • 3. betingelse = 77%
 • 4. betingelse (maksimum bekræftelser) = 84%

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

Effektiviteten af den givne strategi øges når der er flere bekræftelser.

Traderen kan udnytte nogle strategier samtidigt for at opdage punkter med flere bekræftelser for en højere succesrate over fejl. En enkelt strategi kan give færre signaler, mens brugen af 2 eller 3 strategier samtidigt kan generere flere signaler med bedre bekræftelser. Traderen må aldrig udnytte strategier uden Stop Loss indikator, da enhver strategi som generere falske signaler så vil resultere i et ?Margin Call?.

De strategier med en højere Stop Loss pris frem for Take Profit kan være urentabel, da hver SL vil være lig med 5 eller 6 TP priser. Selv en strategi med en effektivitet på 90%vil være urentabel hvis SL prisen er væsentligt højere end TP prisen.

Traderen må aldrig placere en ordre uden en strategi eller signaler og bekræftelser fra en anvendt strategi. De tradere som ikke placere en ordre på de præcise punkter som er bekræftet af strategier vil med tiden miste deres kapital.    

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

Strategi komponenter

Hver strategi indeholder følgende komponenter:

 1. Passende indgangspris
 2. Take Profit pris
 3. Stop Loss pris
 4. Lukningsbetingelser for en ordre under specielle omstændigheder. Nogle tradere skal lukke en ordre, som fortsætter mod SL pris, trods tidligere bekræftelser.
 5. Flere bekræftelser af et punkt samt flere forhold med forskellig effektivitet.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates