Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Supplerende information om Andrews Pitchfork indikator

0 0 Vote
Instructor

Supplerende information om Andrews Pitchfork indikator

Otteogfyrretyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. Supplerende information om Andrew?s Pitchfork indikator; Andrew?s Pitchfork fejl, reaktions-og advarselslinjer vil blive studeret i denne lektion.

Fejl i Andrew?s Pitchfork

I et Andrew?s Pitchfork mønster, hvis en pris krydser den 3. pivot linje efter at have berørt den 1. pivot linje, så vil ethvert købssignal være ugyldigt i et bullish mønster. På den anden side, hvis en pris passerer den 3. pivot linje efter at den har berørt den 1. pivot linje, så vil ethvert salgssignal være ugyldigt.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

En anden fejltilstand i et bullish format, hvis en pris berør den 3. pivot linje efter at have mødt den 1. pivot line, efterfulgt af endnu en bølge over den 3. pivot linje, så producer krydsningen af den 3. pivot linje ikke nogen salgssignaler. I et bearish format, hvis prisen går i nærheden af den 3. pivot linje efter at have mødt den 1. pivot linje, efterfulgt af en anden bølge lavere end den 3. pivot linje, så producere krydsningen af den 3. pivot linje ikke nogen købssignaler.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Et bearish eksempel på MT4 illustrere den første fejl format. Efter en pris har krydset den 3. pivot, ville der ikke være noget salgssignal på dette mønster. I et andet eksempel på en opadgående tendens, et mønster kunne ikke skabe et købssignal efter at prisen har krydset den 3. pivot linje på vej mod bunden.

Det 3. Fejl format er formet når en pris svinger mellem linjerne af den 3. og den 1. pivot, efterfulgt af en bevægelse mod triggerlinjen. I en bullish tendens, hvis en pris ikke krydser triggerlinjen og vender retur mod toppen og berør den 3. pivot linje, selv hvis prisen ender med at krydse triggerlinjen mod bunden, så vil et salgssignal ikke være gyldigt eller pålideligt. I et bearish format, hvis prisen ikke passerer triggerlinjen og vender tilbage mod bunden og berører den 3. pivot linje, selvom prisen passerer triggerlinjen på vej mod toppen, vil et købssignal ikke være sandt eller troværdigt.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Et bullish eksempel viser at den 3. fejl type ikke blev formet, så et salgssignal blev produceret efter at prisen havde krydset triggerlinjen.

Den 4. fejl på Andrew?s Pitchfork mønstre formes når prisen krydser en triggerlinje, og så vender tilbage mod den. I en bullish tendens, hvis en pris passerer triggerlinjen mod bunden og den vender sin retning med toppen, efter at krydse triggerlinjen efterfulgt af en vending af tendens, selv hvis prisen falder til lavere end triggerlinjen, så vil et salgssignal ikke længere være gyldigt. I en bearish tendens, hvis prisen passerer triggerlinjen mod toppen og vender dens retning mod bunden, efter at krydse triggerlinjen efterfulgt af en vending af tendens, selv hvis prisen stiger højere end triggerlinjen, så vil et købssignal ikke længere være gyldigt. I det forrige eksempel, kan lysestager blive formet over triggerlinjen, så et salgssignal er gyldigt.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Mindre Andrew?s Pitchfork inden i et hovedmønster

Hvis et mindre Andrew?s Pitchfork mønster formes inden i et andet Andrew?s Pitchfork mønster, så vil der være nogle fordele, såsom:

  • SL vil mindskes
  • TP vil øges
  • Endnu en bekræftelse på et defineret signal

Et mindre bearish mønster formes inden i et bearish hovedmønster, mens et lille bullish mønster vil være i et større bullish mønster. Små mønstre kan opdages i kortere tidsrammer.

Et eksempel viser hvordan man finder et mindre mønster. I en nedadgående tendens, blev et købssignal dannet. Hvis traderen vælger en kortere tidsramme, så vil der være et andet mindre Andrew?s Pitchfork mønster med en nedadgående tendens. Efter triggerlinjen blev krydset på vej med toppen, blev et købssignal skabt og traderen kunne placere en købshandel med SL pris under den sidste dal. Efter små udsving, har prisen nået den ønskede TP pris og den fortsatte sin opadgående tendens mod TP pris i hovedmønstret.

Advarselslinje

I et Andrew?s Pitchfork mønster kan traderen måle afstanden mellem 3. og 1. pivot linjer, kaldet ?R?. I en bullish type, 3 parallelle linjer kan tegnes under den 3. pivot linje. I en bearish type, 3 parallelle linjer kan placeres over den 3. pivot linje. Afstanden mellem hver linje er lig med R. Hver linje kan have en betydelige effekt på markedsprisens bevægelse.

Svarlinje

Hvis den 2. og 3. pivot er forbundet af en linje, så er den direkte afstand mellem denne linje og den 1. pivot måles, kendt som L. 3 parallelle linjer med en linje mellem den 2. og 3. pivot kan placeres sammen med mønstret med L afstanden fra hinanden. Det formodes at markedsprisen vil ændre dens tendens omkring disse linjer. I et eksempel, et mønster blev tegnet på en nedadgående tendens.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

På MT4 platformen, blev et nedadgående mønster tegnet og traderen kunne specificere advarselslinjer ved at placere kopi formatet af mønstret over den. Den 1. linje af det kopierede mønster oven på den 3. linje af hovedmønstret. Som prisen steg, havde den 2. linje af de kopierede mønster ikke nogen betydelig indflydelse, mens prisen fluktuerede som den nåede den 3. linje.

I et andet eksempel, kunne traderen tegne en tendenslinje for at forbinde 2. og 3. pivot, så en direkte tendenslinje kunne blive placeret mellem denne linje og den 1. pivot, kendt som ?L?. Traderen kan kopiere og indsætte tendenslinjen ?L? ved at holde tasten CTRL på tastaturet nede + dobbeltklikke på ?L?. 4 kopierede ?L? linjer kan placeres på den 1. pivot linje efter forbindelseslinjen mellem 2. og 3. pivot. Markedsprisens tendens viste ikke nogen betydelig ændring på L1 og L3, mens prisen steg over den 2. pivot linje og vendte retur til den 1. pivot linje på L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Advarsels- og Svarlinjer garantere ikke at der vil være en tendens bevægelse, mens tradere skal overveje dem som effektive punkter på en markedspris tendens.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates