Risk Management and Money Management - Forex Market

Risikostyring og pengestyring i handel

0 0 Vote
Instructor

Risikostyring og pengestyring i handel

Fireoghalvtredsindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil vi diskutere risikostyring og pengestyring i handel.

Handelsprocedure

Først skal traderen lære tekniske og grundlæggende analysemetoder for at identificere retningen og tendensen af en markedspris. Efterfølgende er konstant træning i løbet af årene essentielt for at traderen kan udvikle evnen til at handel succesfuldt. Træningsperioderne vil variere fra person til person, afhængigt af deres baggrundkendskab og entusiasme for at lære mere. Tradere skal altid træne og studere, ligesom en atlet som aldrig opgaver deres træningsrutiner, så de derved kan nå toppen inden for deres erhverv. 

Efter traderen har fået nok erfaring og viden, så kan han/hun bestemme en salgs- eller købsindgangspris via Price Action metoden. Traderen skal overveje at i nogle områder er det ikke muligt at placere en ordre, så det er bedre at holde øje med markedstendensen og vente på passende punkter som kan opdages ved strategier eller mønstre såsom Price Action, Elliott Waves, Andrew?s Pitchfork og harmoniske mønstre.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Traderen skal lære og udnytte strategier som kan personliggøres til hver trader. Dette vil blive diskutere yderligere i detaljer i vores næste lektion ?Handelsstrategier og brugertilpassede strategier?.

Med tiden kan traderen bestemme de præcise salgs- og købsindgangspriser. Traderen kan udnytte en scenariobaseret planlægning for at udvikle hans/hendes handelsevner. Baseret på antal af ordre og mængden af pips, skal traderen anvende risiko- og kapitalstyring på deres ordre.

Med hjælp fra flere bekræftelser fra diverse strategier, mønstre og analyser, kan traderen placere en passende ordre.

Pengestyring

Traderen skal overveje pengestyringsstrategier for at opnå en sund handelsproces og et højere afkast.

  1. Pengestyring af indbetalte penge på en ægte konto for forskellige tradere kan klassificeres som følgende:

a.Amatør tradere bør åbne konti med $50-$500 for et år.

b.Øvede uafhængige tradere som ikke har opnået tilstrækkelig handelserfaring for at undgå brølere såsom forkert volumen ordre, TP eller SL priser. Disse tradere bør indbetale mindre end 3% af deres ekstra budget kapital til 3 år.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Professionelle tradere med omfattende erfaring og viden kan indbetale mindre end 10% af deres ekstra budget kapital. Dog garanterer omfattende viden, rationelle forbehold og analyser ikke succesfulde handler og afkast.

  1. Pengestyring for ordre og handler kan være som følgende:

a.Baseret på en handelsmetode og adfærd: lang, medium og kortsigtet; traderen kan åbne en ægte handelskonto. For eksempel, hvis en trader ønsker at placere en kortsigtet ordre med TP pris 20 pips væk fra indgangsprisen i tillæg til de medium og langsigtede ordre på samme symbol med henholdsvis 50 pips og 500 pips. Kortsigtede ordre kan blive lukket inden for minutter eller timer, mens medium vil tage nogle dage og langsigtede ordre vil tage nogle måneder. Det anbefales kraftigt at traderen placere ordrerne separat på forskellige konti afhængigt af deres vilkår. Denne metode kan anvendes for at reducere traderens pres i beslutningsprocessen.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Traderen kan overføre en vis mængde penge fra hver konti til en anden. For eksempel, hvis traderen har udledt afkast fra deres medium konti og en passende position med flere bekræftelser er opdaget på den kortsigtede konto, så kan traderen overføre et givent beløb fra hans medium konto til den kortsigtede konto.

c.Traderen må aldrig dedikere alle hans/hendes midler til en enkelt konto eller ordre. Ingen kan garantere at en ordre vil være 100% succesfuld. Enhver nyhed eller begivenhed såsom krig, oversvømmelse eller jordskælv kan ændre retningen af en tendens som traderen har placeret en ordre på med flere kraftige bekræftelser.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Traderen skal bestemme volumen for hver ordre med overvejelse af følgende aspekter:

i.Forholdet mellem belønning og tab baseret på 1 pip skift i pris. For eksempel profit eller tab af EURUSD hvor hvert pip er $10.

ii.Antallet af pips som TP eller SL point er væk fra indgangsprisen

iii.Procentdelen af risikoen specificeret af risikostyringsmetoden

iv.Antallet af ordre omkring en given pris

  1. Pengestyring ved udbetaling af midler er et vigtigt emne som de fleste tradere aldrig udforsker. At beholde for mange penge på en konto øger risikoen for at miste kapitalen. For eksempel, en trader kan udlede en betydelig mængde profit fra handlerne. Efter nogle bekræftelser, placere traderen en ordre hvori volumen er valg irrationel høj grundet det store pengebeløb på kontoen. Efter nogle udsving har prisen berørt SL punktet og alle traderens penge blev tabt. Hvis traderen blot havde udbetalt et given beløb efter at have opnået afkast, så kunne de have reddet deres kapital.

a.Traderen skal overveje en given grænse for hans/hendes midler på hver konto baseret på handelsmetoden.

b.Traderen bør udbetale det beløb som er højere end den foruddefinerede grænse.

c.Hvis en trader kan udlede $900 i afkast fra en $100 konto, så betyder det ikke at han/hun kan udlede $9000 fra en $1000 konto. En $100 konto har andre vilkår end en $1000 konto. $100 kan være ubetydeligt, mens $1000 ikke er et beløb de fleste personer kan ignorere. Et højere beløb lægger mere stress på traderens skulder.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Risikostyring

Et af de vigtigste problemer som traderen skal overveje er når han/hun ønsker at placer en ordre, er risikostyring. Ligesom speederpedalen i en bil, hvis traderen misbruger risikostyring, så kan alt kapitalen på kontoen blive tabt.

Gennem en god risikostyringsmetode, kan traderen risikere en del af kapitalen baseret på de anvendte strategier, samt styrken af signaler og bekræftelser på et givent punkt. For eksempel, ingen kan holde en jævn hastighed i hver eneste tilstand. Hastigheden på en bil i en smal gade skal være under 15km i timen, mens den kan være over 110km i timen på motorvejen.

For eksempel, strategien for en trader har 4 betingelser hvor hver enkelt har en anden sandsynlighed for succes baseret på bekræftelser og signaler:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Så når sandsynligheden for traderens ordresucces er omkring 65%, kan han/hun risikere 2% af kontokapitalen. Hvis den anden strategi er bestemt, så kan han/hun risikere 3% af kapitalen, mens den 3. og 4. betingelse kan traderen risikere henholdsvis 4% og 8%. Så baseret på handelsbetingelser, kan traderen vælge en portion af kontokapitalen til at udvikle en passende risikostyring. Traderen kan bestemme flere strategiske betingelser for at placere flere ordre. For eksempel, 5 typer af handelsstrategier kan udvikle betingelser hvori traderen har mere tid og fokus til at opdage flere nyttige punkter og tendenser. Tradere som udnytter flere strategier og venter på bedre forhold, vil placere en ordre under de forhold som repræsentere den største sandsynlighed for succes, så muligheden for tab falder. Trods færre handler, kan disse tradere udlede mere profit fra deres ordrer.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

En af de vigtigste ting som en trader skal lære er at forstå og være opmærksom på i dette marked, samt mens handlerne foretages er risikostyring. Forkert brug af risikostyring kan forårsage at traderen mister hele hans indestående.

Risikostyring eller den involverede del af investeringen i en handel kan gøres ved at bruge strategier og bekræftelsesfaktorer. For eksempel, det er umuligt at køre i en hastighed på 100 kilometer i timen hele tiden, på en vej må du køre 5 kilometer i timen og på den næste vej må du køre 20 kilometer i timen, eller på metervejen må du køre op til 100 kilometer i timen. Så hvilken hastighed du vælger er baseret på din risikostyring og viden om vejen, tid og hastighed.   

Samme eksempler kan findes på det finansielle marked, for eksempel, du har en strategi med 4 muligheder og i hver en er procentdelen af din fortjeneste anderledes. I den første strategi er dit afkast 65%, i det andet med bedre bekræftelser er 72%, og i det tredje med endnu bedre bekræftelser er 77%, og til sidst i det fjerde med langt flere bekræftelser er 85%. Så i en handel baseret på antallet af bekræftelser, kan risikoen også beregnes for den givne handel.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Her er risikostyringen nedbrudt efter ovenstående eksempel: at et afkast på 65% kun tage en risiko op til 2%, når det er 72% kun risikere 3.5%, når det er 77% kun risikere 4% og til sidst når det er 85% risikere op til 8%.

Det anbefales at bruge mellem 2 og 5 strategier, hvis du vil foretage flere handler. Det hjælper dig også til at have bedre tid til at foretage dine handler, og ved specielle lejligheder, have en bedre mulighed når markedet falder på plads, som tillader dig at foretage dine handler. For eksempel, brug 2 til 5 strategier vil give dig bedre perspektiver, så du vil ikke længere foretage 65% eller 72% handler, men kun lave handler i 77% og 85%. Husk at for at få en bedre risikostyring, skal du bruge flere strategier og være mere tålmodig. Parter som foretagere deres handler baseret på dette princip får bedre resultater på markedet.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates