Price Action Trading Technique - Forex Market Technical Analysis

Price Action handelsteknik

7 2 Votes
Instructor

Price Action handelsteknik

Halvtredsindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil vi diskutere Price Action handelsteknik.

De fleste finansielle institutioner, banker og professionelle tradere udnytter Price Action metoden til at opdage de mest hensigtsmæssige salgs og købs indgangspriser i god tid.

Købszone

Købszone er et område i en nedadgående tendens, hvor et opadgående punkt dannes og en lang eller kort opadgående tendens forventes.

Salgszone

I en opadgående tendens, er salgszone et område hvori en nedadgående tendens forms mod bunden med et langt eller kort momentum.  

Price Action Trading Technique - Trading Signals and Technical Analysis of Market

Afventningszone

Afventningszone er et område uden gyldige købs- eller salgssignaler, så traderne skal vente på at en passende købs- eller salgszone dukker op efter væsentlige nyheder eller begivenheder. Tradere skal overveje at passende købs- eller salgszoner ikke altid er tilgængelige, så en succesfuld handel kræver viden, erfaring og tålmodighed.

Price Action strategi

Når en markedstendens bevæger sig mod en retning på grund af høj volume og antal enige ordre, lukker de fleste dygtige tradere deres ordre helt eller delvist på givne punkter, hvor markedstendensen vil ændre dens retning for en kort eller længere periode. For eksempel, tradere har placere salgsordre på en nedadgående tendens, og efter nogle fald, har de fleste eksperter lukket deres salgsordre lige før korrigerende eller vendingspunkter, så de kan placere købsordre på den givne pris. En dygtig trader venter altid på vendingspunktet for at placere en passende ordre med et rimeligt afkast basereret på forskellige tendensbetingelser.

Price Action Trading Technique - Continuation and Reversal Method - Buy and Sell Zone

Anvendte værktøjer

Implementerede værktøjer brugt til Price Action af tradere er som følgende:

 • Niveauer, støtte- og modstandslinjer
 • Mønstre
 • Lysestager
 • Indikatorer
 • Strategier, såsom Andrew?s Pitchfork

Mønstre skal altid overvejes nøje, da de har en vigtig indflydelse på Price Action strategi.

Tradere som handler på grundlag af fundamentale analyser, vil udnytte tekniske analyser til at opdage passende indgangs- og lukkepriser. Det er klart, tradere som handler på grundlag af tekniske analyser bruger de overnævnte værktøjer til at finde ud af de mest hensigtsmæssige indgangs- og lukkepriser.

Price Action Trading Technique - Levels and Candlesticks - Indicator and Oscillator- Andrew\\'s Pitchfork

Tidsrammer

Tradere skal indstille tidsrammen til et månedligt format, som skal ændres til den ønskede tidsramme skridt for skridt. På hver tidsperiode, skal traderen bestemme signifikante niveauer, støtte/modstandslinjer, mønstre, lysestager, indikatorer og strategier. For eksempel, hvis en trader ønsker at placere en ordre på H1 tidsrammen, efter at have skiftet tidsrammen til M1, så skal han/hun mindske tidsperioden skridt for skridt mod H1 vedsiden af udnyttelsen af større værktøjer på det ønskede punkt. H4 er den mest anvendte tidsramme som bruges af professionelle tradere.

Fordele ved Price Action

Der er flere grunde til hvorfor en trader bør bruge Price Action:

 1. De fleste tradere placer en ordre på baggrund af et mønstersignal. Sometider kan mønstret være formet delvist eller generere et falske og upålidelige signalet grundet ugyldige punkter eller uforudsigelige tendenser.  En trader kan forudsige fremtidige markedstendenser ved at analysere markedstendensen og mønstre ved at udnytte Price Action. For eksempel, traderen kan spekulere i at tendensen vil fortsætte til TP pris generet af et bestemt mønster, eller tendensen vil vende dens retning til den når 40% af vejen mod TP pris.
 2. Traderen kan bestemme nøjagtig og præcis placering af TP pris for at udlede et rationelt afkast.   
 3. Traderen kan specificere det nøjagtige sted for SL pris. Hvis en trader fastsætter en bred SL pris, så kan hele kapitalen måske mistes. Hvis en kort SL pris er valgt, kan prisen vende dens retning mod den ønskede TP pris efter den har berørt SL prisen så ordren lukkes med et tab. SL pris kan findes præcist. 
 4. Traderen kan udvikle effektiviteten af den anvendte strategi, hvis et start og slutpunkt af en tendens kan forudsiges nøjagtigt.
 5. Tradere kan forbedre deres risiko- og pengestyring ved at implementere Price Action. Da tradere udnytter gearing som tilbydes af mæglerne, kan de placere flere ordre med højere risiko, for at opnå et højere afkast, men uhensigtsmæssige placeringer eller tidspunkt for ordre kan medføre et stort kapitaltab. Nogle gange kan traderen spekulerer i at en tendens kan ændre retning mod TP prisen, når markedsprisen fortsætter mod SL prisen, men dette vil resultere i ?Margin Call?.
 6. Tradere kan nøje overveje begge retninger af tendensen når han/hun ønsker at placere en ordre efter at have udnyttet Price Action. For eksempel, nogle tradere overvejede at prisen for guld ville stige mod 2000 efter at den havde nået 1300, men de havde ikke tænkt over et yderligere prisfald. Prisen på guld faldt mod 900 og mange tradere tabte deres kapital. Traderen kan bestemme nogle niveauer på begge sider, så hvis markedsprisen bryder en af disse niveauer, så kan traderen overveje nye ordre baseret på de seneste bevægelser.

Price Action Trading Technique - Entry, Take Profit and Stop Loss Prices

Price Action Trading Technique - Risk and Money Capital Management to avoid Margin Call

Mest passende tidspunkt

Lørdage og søndag er det bedste tidspunkt at analysere åbne ordre og passende punkter for nye ordre. Hvis en trader ønsker at placere en ordre på en kort tidsramme, eller en skarp og pludselig prisbevægelse sker, så skal traderen opdatere hans/hendes information før London sessionen begynder.

Udbredte symboler

Traderen bør vælge de mest hensigtsmæssige og udbredte par og råvarer såsom:

 • EURUSD
 • GBPUSD
 • Guld
 • Olie

Traderen skal undgå at bruge upopulære symboler i deres analyser såsom symboler der har CHF, TRL. Finansielle, skat, renter, import og eksport reguleringer har en betydelig effekt på en markedstendens frem for tekniske emner, så mindre vigtige symboler har lille eller ingen virkning på markedstendensen.

Passende Platform

FXPro tilbyder den mest bekvemme platform som har en fin platform med lav prisstøj og lang tilgængelig historik for hvert symbol. Således har traderne adgang til historikken for et givent symbol, som er nødvendig ved analysering på grundlag af Price Action. For eksempel, diagrammet for olie symbolet på FXPro MT4 platformen viser historikken fra 2002, så traderen kan analysere markedstendensen i forskellige tidsrammer. Det anbefales stærk at traderen har 2 platforme på samme tid, en til analysering af markedstendensen og en til at placere ordre. Traderen kan analysere mere rationelt når han/hun ikke blive distraheret af deres åbne ordre. Traderen skal altid holde øje med markedstendensen og analysere de seneste tendenser, det betyder dog ikke at han/hun bør lukke ordre ved ethvert udsving i markedet. Det meste af tiden ville TP prisen blive nået efter nogle udsving. 

Vigtighedsniveau

Vigtigheden af den valgte pris til brug i Price Action analyse har 3 forskellige niveauer: Lav, Normal og Høj. Vigtigheden kan blive specificeret af forskellige faktorer:

Price Action Trading Technique - Trading Platform MetaTrader 4 Price Chart - Bullish and Bearish Trend

 1. Tidsramme: Vigtigheden af den analyserede pris på M5 og M15 er lav, mens prisen I ugentlige og månedlige tidsrammer har højere vigtighed i Price Action analyser.
 2. Bekræftelse: Der kan være flere enige signaler generet af nogle mønstre eller lysestager, så prisen har en stor betydning på Price Action analysen. Hvis der er en bekræftelse på den pris, så er vigtighedsniveauet på den pris normal.
 3. Overlapning: Hvis en pristendens og retning er bekræftet af andre værktøjer på forskellige tidsrammer, så vil vigtighedsniveauet for den pris stige.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates