Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Bullish Bearish

M¢nstre-omvendte og kontinuerlige m¢nstre

8 1 Vote
Instructor

M¢nstre-omvendte og kontinuerlige m¢nstre

Niogtyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil omvendte- og kontinuerlige mønstre blive diskuteret.

Mønstre

Mønstre er det mest udbredte problem i teknisk analyse. Retningen og mængden af hver tendens kan analyseres ved brug af mønstre, så traderen kan spekulere i fremtidige tendensretning plus målpris. På grund af deres geometriske former, kan traderen let tegne og analysere dem.

Der er forskellige typer af mønstre: 

Omvendte mønstre

Omvendte mønstre forms på returpunktet af tendenser, hvor nyheder, begivenheder og finansielle problemer kan ændre retningen af tendensen.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Rising and Falling Wedge, Flag, Pennant, and Triangle

Her er nogle eksempler på disse mønstre:

  1. Omvendt hoved (Reversal Head)og skulder (Shoulder)
  2. Dobbelt top (Double Top) og Dobbelt bund (Double Bottom)
  3. Trippelt top (Triple Top) og Trippelt bund (Triple Bottom)
  4. Stigende kile (Rising Wedge)og faldende kile (Falling Wedge)

Stigende og faldende kile er meget nyttige og kraftfulde mønstre som traderen kan bruge.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Head and Shoulder-Double and Triple Top-Bottom

Kontinuerlige mønstre

En anden type af mønstre er kontinuerlige mønstre, som indikere at accept af retningen med den nuværende retningstendens. Nogle kontinuerlige mønstre er:

  1. Kontinuerligt hoved (Continuation Head) og skulder (Shoulder)
  2. Triangel (Triangle)
  3. Flag
  4. Banner (Pennant)

Tradere skal overveje forskellen mellem kontinuerligt hoved og skulder med omvendt hoved og skulder. Hvert mønster vil nøje blive diskuteret i fremtidige lektioner.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates