Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Ordretyper og specifikationer

8 1 Vote
Instructor

Ordretyper og specifikationer

Tyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil vi tale om ordretyper og specifikationer, overskud og tab, afventende ordrer, ændre ordrer og lukke ordrer.

Øjeblikkelig eksekvering

            Ordre kan klassificere i to typer på baggrund af deres eksekveringsmetode: øjeblikkelig eksekvering og markedseksekvering. Hvis en mægler tilbyder øjeblikke eksekvering af ordre, såfremt traderen ønsker at bastille en handel på et symbol til en præcis pris, så SKAL mægleren placer ordren præcist på traderens ønskede pris. Hvis en ordre ikke kan gennemføres, skal mægleren spørge traderen om han/hun ønsker at åbne hans/hendes handel på en anden tilstødende pris. Hvis mægleren ikke tilbyder øjeblikkelige ordre, men traderen beder om at åbne en ordre på en bestemt pris, hvis ordren ikke kan placeres på den foretrukne pris, har mægleren autoriteten til at åbne den ordre i en pris som er tæt på den ønskede pris. ?Buy? og ?Sell? i øjeblikkelig eksekvering er kaldet hvad det er, uden nogen form for ændring, men ved markedseksekvering bliver de kaldet ?Buy by market? og ?Sell by market?.

?Take Profit?

?Take profit? eller overskudsbeløb, forkortet til TP, er en begrænsning som du sætter på en ordre, som du acceptere hvis markedsprisen møder din målpris. Grundlæggende, hvis prisen møder din ?Take Profit? grænse, så vil ordren automatisk blive lukket. Naturligvis, på en købsordre, skal ?Take Profit? prisen være over end den nuværende pris. I modsætning, i en salgsordre, skal traderen placere en ?Take Profit? pris som er under end den nuværende pris.

?Stop Loss?

?Stop loss? eller tabsbeløb, forkortet til SL, er den pris du vælger at begrænse tabet til, hvis markedet bevæger sig modsat din forudsigelse i en ordre. I en købsordre er SL lavere end den nuværende pris, og modsat i en salgsordre, skal SL være højere end den nuværende pris. SL anbefales specielt i et volatilt marked eller i weekenden, hvor der vil være et hul spring mellem fredag til mandag priserne. Hullet i volumen kan være mellem 10 og 200 pips.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Garanti

Nogle mæglere, såsom ICMBrokers, kan garantere at udføre SL og TP priser i løbet af markedets åbningsdage (ikke inklusiv hullet mellem fredag og mandag), så din ordre automatisk vil blive lukket, når SL eller TP bliver mødt af en markedspris. Garanti er ekstremt vigtigt for parter som handler i guld, olie og aktier.

Afvigelse

Når markedsprisen svinger ekstremt, kan traderen ikke åbne eller lukke en ordre på det præcist ønskede beløb, således sker der prisændringer eller pristilbud. For at tillade en mægler at lukke eller åbne en ordre i et omtrentligt beløb tæt på den ønskede pris, skal traderen aktivere pristilbud i ordre vinduet. Denne indstilling er kun tilgængelige hos en mægler som tilbyder øjeblikkelig udførsel af ordre. Mæglere, som repræsentere markedseksekvering af ordre, har allerede anvendt denne indstilling på alle ordre.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Ordre vindue

Traderen kan åbne ordre vinduet på flere måder, men det letteste er at klikke på knappen ?New Order? øverst på værktøjslinjen eller ved at trykke F9 som tastaturgenvej. Symbol kan vælges i det første felt, hvor kun aktive symboler som mægleren tilbyder bliver listet. For eksempel, EURUSD_Ask kan ikke handles på FXOpen, da denne mægler repræsentere både EURUSD og EURUSD_Ask symboler. På ?Market Watch?, er begge symboler vist, hvis traderen holder markøren på hvert symbol uden bevægelse, vil en boks dukke op med detaljer om symbolet. ?No? foran handelsmuligheden betyder at symbolet ikke handles af denne mægler. Så EURUSD er det handelsbar symbol i FXOpen. Efter at have åbnet ?New Order? vinduet, hvis brugeren ændre diagrammet til GBPUSD, og derefter henter EURUSD_Ask diagrammet, vil GBPUSD symbolet automatisk blive udfyldt i Symbol feltet. Det er derfor nødvendigt at vælge et handelsbart symbol i ordre vinduet.

Volumen som ønskes af traderen skal overvejes i den næste boks. ?Comment? boksen er en fordelagtig funktion hvis traderen gerne vil genfinde begrundelsen for denne handel. Da FXOpen ikke repræsentere øjeblikkelig eksekvering, er ?Sell/Buy? knapperne ?Sell by Market? og ?Buy by Market?. Dette betyder at mægleren ikke kan garantere at din ordre bliver åbnet på din nøjagtigt ønskede pris, men den tætteste tilgængelige markedspris automatisk vil blive valgt af mægleren. For eksempel, en ?Sell? ordre er valgt i tillæg til en tidligere ?Sell? ordre, som kan ses hvis den forrige tidsperiode er valgt. Traderen kan enkelt vælge ?Buy?ved at klikke på ?Buy by Market? knappen.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

Tradere kan anmode om en konto hos en mægler som tilbyder øjeblikkelig eksekvering, såsom FXPro. Når ?New Order? knappen er valgt bliver SL og TP felterne aktive for brugerinput. Traderen kan trykke på op/ned knapperne i disse felter, så MT4 automatisk vil indtaste den nuværende pris. Ordretypen er vist i ?Type? feltet. Traderen kan vælge ?Sell? eller ?Buy? knappen på baggrund af hans/hendes forudsigelser. For at fjerne situationer med prisændring eller pristilbud i et volatilt marked, kan brugeren aktivere boksen ?Enable maximum deviation from quoted price?. ?Maximum deviation? viser mængden af pips som en mægler kan tage i betragtning, under en ordre i et volatilt marked; for eksempel kan det være 4 eller 10 pips, afhængigt af traderens tilladelser. For eksempel, en ?Sell? ordre vælges med EURUSD symbol på 0,1 lot. Selvom TP kan indtastes manuelt, vil det være mere hensigtsmæssigt at fastsætte TP ved brug af op/ned knappen. For en ?Sell? ordre TP, skal den være lavere end den nuværende pris, så i dette eksempel skal traderen mindske TP beløbet. På det næste trin, ved at klikke på ?Sell?knappen, bliver der placeret en ?Sell? ordre på EURUSD med den angivne TP pris. I de nyeste MT4 platforme, kan traderen vælge, ændre, og slette TP eller SL pris; ydermere, kan disse nemt blive flyttet på diagrammet.

Traderen skal tage i betragtning, at der er store forskelle mellem Demo og Ægte konti som udbydes af samme mægler. De fleste mæglere repræsentere en lavere kommission og spredning, med hurtigere svar fra platformen på Demo konti end ved Ægte konti. En fremragende service på Demo konti er ikke ensbetydende med en tilfredsstillende service på Ægte konti.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Afventende ordre

Afventende ordrer kan klassificeres af ?Limit? og ?Stop? ordre.

?Buy Limit? ordrer placeres når traderen spekulerer i at markedstendensen vil stige efter at den har berørt en given pris (indgangspris), som er lavere end den nuværende pris i en nedadgående tendens. Så ?Buy Limit? bestilles på en pris, som er lavere end den nuværende pris, med en forudsigelse om opadgående tendens.

?Buy Stop? ordrer placeres på en højere pris, når traderen forudsiger at markedsprisen vil stige til et givent beløb efterfulgt af yderligere stigning. Derfor skal ?Buy Stop? ordre placeres på en pris som er højere end den nuværende pris.

?Sell Limit? ordrer placeres når traderen spekulerer i at markedstendens vil falde efter at den har berørt en given pris (indgangspris), som er højere end den nuværende pris i en opadgående tendens. Traderen kan stadigvæk foretage en ?Sell Limit? ordre til den pris, så han/hun skal indtaste en pris som er højere end den nuværende pris.

?Sell Stop? ordrer placeres når yderligere prisfald forventes af traderen, efter at markedsprisen har nået en given pris lavere end den nuværende pris. Derfor skal traderen vælge en lavere pris i stedet for den nuværende pris ved en ?Sell Stop? ordre.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Som konklusion, ?Limit? ordre skal placeres på markeder som kan have retningsændring på en given pris, mens ?Stop? ordre indikere at traderen forudsiger at der IKKE vil ske retningsændring på en markedstendens, selv efter at prisen har nået et væsentligt niveau.

På hver afventende ordre, kan traderen fastsætte en udløbsdato, hvor ordren vil blive aktiveret, når prisen når den angivne pris. Et eksempel som tydeliggøre det nævnte problem. Traderen kan åbne ?New Ordre? vinduet på et EURUSD symbol. Ordretype skal ændres til ?Pending Order?. En ny mulighed dukker på i ordre vinduet. I dette eksempel bliver ?Buy Stop? ordre valgt, så startprisen skal være højere end den nuværende pris. En kommentar vises i bunden af ordre vinduet, som afsløre det minimum antal pips som traderen skal tilføje den nuværende pris for at placere en ?Buy Stop? ordre. Det kan være mellem 2 og 20 pips på Forex markedet, mens antallet af pips normalt vil være højere på råvaremarkedet. Den nuværende pris i dette eksempel taget i betragtning er 1.37221, kan ?Buy Stop?ordreprisen være 1.374000. Efter at klikke på knappen ?Place?, vil ordren blive afgivet og vil blive vist på diagrammet i tillæg til dets detaljer. For eksempel, traderen forventer at prisen vil stige, men den vil dog først falde til en given værdi før den bevæger sig opad. Så en ?Buy Limit? ordre med en pris på 1.37020 kan blive placeret på EURUSD. Baseret på traderens forudsigelser, vil markedsprisen falde til et givent niveau efterfulgt af en opadgående tendens til en højere pris end 1.37400.  

På GBPUSD symbolet, forudsiger traderen en nedadgående retning, så han/hun kan bestille en ?Sell Stop? ordre med en pris lavere end den nuværende pris minus 10 pips. Prisen på 1.6790 kan indsættes i prisboksen og ?Place? knappen klikkes. Hvis traderen forudsiger en mindre opadgående bevægelse før den nedadgående tendens, kan han/hun placere en ?Sell Limit? ordre med prisen på 1.6850. Begge ordre vises i det givne diagram. Hvis udløbsdato skal vedhæftes til en given ordre, skal traderen højreklikke på den foretrukne ordre. ?Modify? skal vælges fra menuen, og i Ordrevinduet kan afkrydsningsfeltet ?Expiry? aktiveres. Udløbsdato kan vælges når traderen ønsker at placere en ny ordre eller i modifikationsvinduet på en tidligere ordre. Udløbsdato kan sættes til en given time, dag, måned og år. Ordren med udløbsdato er aktiv, indtil udløbsdatoen er nået.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Modifikation

Modifikation af ordre kan anvendes på SL, TP, eller udløbsdato på enhver ordre. Ordrerne bliver listet i fanen ?Trade? i terminalvinduet. TP feltet for de ordre med mindre end 10 pips til TP pris vil være farvet grøn, mens SL felter for ordre med mindre end 10 pips til SL pris vil være farvet rød. Eksekverede ordre er kategoriseret i en sektion, mens afventende ordre holdes i en anden gruppe. For eksempel, en eksekveret ?Sell? ordre kan modificeres via ?Modify? eller ?Delete Ordre? i højreklikmenuen for den givne ordre. I dette eksempel, er SL prisen ikke anvendt af traderen. Den kan indtastes manuelt eller traderen kan vælge forskellen mellem den nuværende pris og SL prisen fra feltet ?Level?. Værdien i ?Level? er repræsenteret i pipette enheder, så 100 point betyder 10 pips forskel. Så SL og TP priser kan ændres via modifikationsvinduet. De kan fjernes ved at vælge deres beløb efterfulgt af Backspace knappen på keyboardet og de vil blive fjernet fra den givne ordre. Traderen kan nemt tilføje SL og TP priser til enhver ordre i fanen ?Trade? via modifikationsvinduet. Modifikation af afventende ordre kan anvendes på samme måde. For eksempel, på en ?Buy Stop?ordre, kan traderen ændre prisen, SL, TP og udløbsdato. Afventende ordre kan slettes via modifikationsvinduet, eller traderen kan anvende slet knappen, som er placeret på højre side af hver ordre i fanen ?Trade? i terminalvinduet.

?Trailing Stop? / ?Break Even?

I en handel hvor prisen bevæger sig mod TP punktet, kan traderen placer en mulighed hvor SL prisen vil blive ordrens startpris. Denne mulighed kaldes ?Trailing Stop?. Traderen bør vælge ?Trailing Stop? beløbet, så hvis prisen bevæger sig mod TP prisen i en højere hastighed, vil SL automatisk blive placeret på den nye pris med ?Trailing Stop? beløbet fra den nuværende pris. ?Break Even? er endnu en mulighed hvor SL prisen manuelt kan blive flyttet til ordreprisen af traderen.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Et eksempel viser hvordan man placere ?Trailing Stop? på en ordre. Under fanen ?Trade? i terminalvinduet, kan traderen højreklikke på et givent symbol, og ethvert beløb i ?Trailing Stop? muligheden kan vælges. I dette eksempel, er ?Trailing Stop?beløbet sat til 15 point. Det betyder at når prisen flyttes 15 pipette mod TP Prisen, vil SL prisen flyttes 15 pipette væk fra den nuværende pris. Så hvis markedsprisen går ned imod TP punktet, vil SL blive en ordrepris og med yderligere bevægelse mod TP prisen, vil SL blive flyttet til den nye pris 15 pipette væk fra den nuværende pris. Normalt, vil en lav ?Trailing Stop? værdi brat lukke en ordre, da 15 pipette er en så lille værdi, at et marked med normale udsving kan nå det på en kort tidsperiode. Denne ordre lukkes automatisk med små udsving, ny SL pris er opfyldt. En anden ordre kan placeres med specificeret beløb af TP og SL. Hvis traderen ønsker at komme ind på et højere punkt, skal muligheden ?Custom? vælges og det foretrukne beløb kan indtastes. Man bør huske at denne værdi er i pipette, så hvis traderen ønsker at vælge 40 pip, så skal 400 pipette indtastes. 400 point ?Trailing Stop? er det anbefalede beløb til et marked med normale udsving.   

Lukkeposition

Ordre kan lukkes helt eller delvist. Alle aktive ordre vises i terminalvinduet. Nogle kan have 0.1 lot, mens andre kan have større volumen. For eksempel, traderen kan lukke en ordre gennem modifikationsvinduet. En ordre kan lukkes helt ved at klikke på knappen ?Close? i modifikationsvinduet. En ordre kan også delvist lukkes, ved at ændre volumen for den givne ordre i modifikationsvinduet. I en 1 lot ordre, hvis traderen indtaster 0.2 lot i ?Volume? feltet og klikke på ?Close? knappen, vil kun 0.2 lot blive fratrukket den givne ordre. Den resterende volumen af den ordre er 0.8 lot. Delvis lukning af en ordre afhænger af kontotypen som mægleren tilbyder. For eksempel, volumen som FXPro tilbyder på hver ordre er 0.1 lot, så traderen kan ikke reducere volumen til mindre end 0.1 lot, hvorimod ICMBrokers tilbyder ordrevolumen på 0.01 lot, så ordre med 0.1 lot volumen kan lukkes delvist.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Tradere bør tage i betragtning at hvis en ?Sell? ordre møder SL punktet, vil ordren blive lukket, mens hvis prisen når TP niveauet, vil ordren først blive lukket når den passere TP plus mængden af spredning. I en ?Buy? ordre, skal prisen nå TP prisen så ordren kan blive lukket. Hvis prisen bevæger sig mod SL prisen, vil ordren blive lukket selv hvis den ikke når SL prisen. SL pris plus spredning vil være tættere på ordreprisen end SL prisen alene. For eksempel, hvis SL prisen i denne ordre er 1.66955 og spredningen på GBPUSD er 2 pips, så vil ordren blive lukket på 1.66975. På en ?Sell Stop? ordre vil platformen eksekvere den afventende ordre så snart prisen når ?Sell Stop? prisen, mens ?Buy Stop? ordre vil blive eksekveret før med spredningsmængden.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates