Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Moving Average Indicator og dets kendetegn

0 0 Vote
Instructor

Moving Average Indicator og dets kendetegn

Otteogtredivte lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder.Moving Average Indicator og dets kendetegn vil blive forklaret i denne lektion.

Moving Average Indicator

Moving Average er gennemsnittet af en pris i et bestemt antal tidsrammer som kan brugerdefineres af traderne. Moving Average bestemt med et lavere antal tidsrammer vil have en hurtigere bevægelse, mens flere tidsrammer vil gøre MA forskydningen langsommere, da der er flere beregnede data i gennemsnittet.

 MA er klassificeret i 4 typer: Simple, Exponential, Smooth og Linear-Weighted Moving Average.

SMA eller Simple Moving Average kan udledes af summen af prisdata divideret med antallet af indsatte data.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

EMA eller Exponential Moving Average kan udregnes ved summen af alle prisdata ganget med dets eksponentielle beløb og divideret med antallet af indsatte data. Det kan tydeliggøres ved at overveje vigtigheden af hver data baseret på dets nyhed. De seneste nyheder har meget signifikant effekt på et marked i sammenligning med gamle nyheder. Det har også hurtigere bevægelser i sammenligning med SMA.

SMMA eller Smooth Moving Average er som EMA, men med en længere tidsperiode. På grund af en længere periode, har SMMA en blidere bevægelse i forhold til EMA.

LWMA eller Linear-Weighted Moving Average kan udregnes ved summen af priserne, som bliver ganget med en given vægt, derefter divideret med antallet af indsatte priser. Den maksimale vægt, som ganges med den seneste pris, er antallet af priser som er indsat i LWMA. Vægten af hver pris vil blive fratrukket antallet af tidsrammer væk fra den seneste pris, så den tidligste tidsramme vil blive ganget med 1.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

Forholdet mellem SMA og markedsprisen eller en anden SMA type vil være som følgende:

  1. Pris og SMA: Hvis en markedspris er under SMA, så vil en salgsordre være mere passende. Hvis en markedspris er over SMA, så vil pristendensen være opadgående.  
  2. Pris med 2 SMAs, SMA2 > SMA1:Hvis en pris er under SMA1 og SMA2 er over SMA1, så kan traderen placer en slagsordre. Hvis en pris er over SMA1 mens SMA1 er højere end SMA2, så vil en opadgående tendens være mere sandsynlig.
  3. Pris med 3 SMAs, SMA3 > SMA2 > SMA1: Hvis en pris er under SMA1 mens SMA3 er den højeste og SMA2 er over SMA1, så vil tendensen fortsætte nedad. Hvis prisen er højere end dem alle og SMA3 er indikator, mens SMA1 er over SMA2, så vil en opadgående tendens være mere sandsynlig.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

På MT4, kan traderen importere MA indikator til det ønskede diagram fra ?Trend? sektionen af ?Indicator? menuen i den øverste værktøjslinje. Moving Average vinduet vil blive åbnet, hvor MA egenskaberne kan ændres. Traderen kan specificere det foretrukne antal perioder i fanen ?Parameters?. Et større antal perioder vil gøre hastigheden af MA tendensen langsommere. Traderen kan bestemme MA indstillingen i ?MA method?. Traderen kan definere prisens slutningspunkt af hver lysestage ved ?Apply to?indstillingen. For eksempel, kan traderen placere et Simple Moving Average med en periodemængde på 8 og en rød farve. Hver punkt af MA beregnes ved summen af 8 på hinanden efterfølgende tidligere markedspriser divideret med 8. Som tidligere nævnt, hvis en pris er over SMA, så kan traderen placere en købsordre og vice versa. Traderen kan placere en anden SMA for at have flere pålidelige indikatorer. En anden SMA kan have 13 perioder med blå farve, så der er to SAM på dette diagram med forskellige bevægelser. Hvis den røde linje er højere end den blå linje og prisen er højere end den røde linje, så er en opadgående tendens mere sandsynlig.

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

Der er et punkt hvor traderen kan placere en købsordre som fortsætter mod et 5771 pips højere punkt. Hvis prisen går under SMA8 og SMA8 bevæger sig under SMA13, så kan en salgsordre placeres. For eksempel, der var en god mulighed for traderne at placere en salgsordre, men de måtte vente indtil alle betingelserne var opfyldt. En anden SMA med 25 perioder og mørk lilla farve kan indsætte for en mere troværdig indikator. Baseret på princippet, hvis SMA med højere perioder er placeret under SMA med lavere perioder og prisen bevæger sig højere end alle SMAs, så vil det være et godt sted at placere en købsordre. For eksempel, der er en opadgående tendens med købssignal fra SMA indikatorer. Senere viste markedspris og indikator signaler ingen muligheder for at placere en ordre før et andet købssignal på en opadgående tendens. Moving Average er en Lagging indikator, så de kan ikke producere nogen pålidelige og vigtige signaler i et sidelæns marked. Specielle indikatorer som kan overvejes som støtte og modstandslinjer er som følgende:

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

  1. EMA med 50 perioder
  2. SMA med 100 perioder
  3. EMA med 200 perioder

Tidligere SMA eksempler kan slettes fra diagrammet for at indsætte nye MA indikatorer. Ved en simpel gennemgang af markedsprisens bevægelse og EMA50, kan det konkluderes at EMA50 viser en støttende adfærd på en pristendens. EMA50 har et støttende effekt på prisbevægelsen, selv hvis tidsrammen ændres til et andet format. Traderen kan importere SMA100 og EMA200 for flere signaler.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates