Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Harmoniske m¢nstre

10 1 Vote
Instructor

Harmoniske m¢nstre

Fireogfyrretyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder.I denne lektion vil harmoniske mønstre blive studeret.  

Harmoniske mønstre

Harmoniske mønstre er baseret på et vendingspunkt som udledes af Fibonacci mønstre som viser mulige vendingszoner (Potential Reversal Zones), også kendt som PRZ. Fejlprocenten for harmoniske mønstre er høj, så traderen skal kombinere dem med andre bekræftelser hvis han/hun ønsker at placere en ordre på baggrund af et harmonisk signal. Bekræftelser kan udledes fra lysestagemønstre, indikatorer, overkøbt og oversolgte områder, Fibonacci niveauer, eller stærke støtte- og modstandslinjer.

Harmonisk mønster kan ofte producere ugyldige signaler under betingelser såsom:

  • Ugyldigt signal på grund af prisforskel opstår når markedet er lukket fra fredag til mandag. Prisforskellen kan udvikles som resultat af nøglenyheder eller en begivenhed på arbejdsdage. 
  • Ugyldigt signal på grund af unøjagtige lysestage analyse. En lysestage kan lukke langt over eller under traderens spekulationer.

 ?AB lig CD? mønster er en af de mest populære typer af harmoniske mønstre som har enklere struktur i sammenligning med andre harmoniske mønstertyper. Som illustreret på grafen, skal to Fibonacci mønstre tegnes på tre sving. Hvis første Fibonacci er tegnet på AB svinget, så skal tendensen vende retur til området mellem 61.8% eller 78.6%. Et vendingspunkt i dette område, kaldet C, bevirker at tendensen ændre dens retning. En anden Fibonacci skal tegnes fra B til C. Tendensen skal fortsætte til området mellem 127.2% og 161.8 af anden Fibonacci. Det er muligt for tendensen at skifte dens retning igen, fra punktet D. Traderen kan placere en ordre bekræftende med tendensretningen fra punkt D. Dette mønster har Bullish og Bearish typer og fejlprocenten for dette mønster er høj.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

Et eksempel på MT4 er blevet tegnet på en Bearish tendens. Markedsprisen er faldet fra punkt A til punkt B, så vendte den tilbage til punkt C som er over 61.8% af første Fibonacci. Tendensen er faldet indtil punkt D, omkring 127% niveau af anden Fibonacci. Det blev antaget at tendensen ville ændre dens retning mod toppen.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Et andet harmonisk mønster kaldes Gartley. Det består af 3 forskellige Fibonacci mønstre bestående af 2 forskellige TP priser. Både Bullish og Bearish typer har de samme procedurer og relationer, dog vil tendensen for en Bullish type fortsætte dens opadgående tendens, og på en Bearish type vil den falde efter et antal udsving.

Tendensen flytter fra startpunktet X mod punkt A, så skifter den retning indtil den når punkt B. Hvis den første Fibonacci tegnes på XA linjen, så skal B være omkring 61.8% niveauet. På vendingspunkt B, vender tendensen tilbage til dens retning og fortsætter til det givne punkt C. Anden Fibonacci skal tegnes på AB, og C skal være mellem 38.2% og 88.6% af anden Fibonacci. Efter endnu en ændring i retningen, fortsætter tendensen mod punkt D. Den sidste Fibonacci skal tegnes på BC linjen, og D skal være i området mellem 127% og 161.8% af den tredje Fibonacci. Punkt D skal være omkring 78.6% af den første Fibonacci som blev tegnet på XA svinget. Forholdet mellem punkt B og XA svinget er vist på den stiplede linje XB. Forholdet mellem C og AB linjen er indikeret med en stiplet linje AC. Til slut, forholdet mellem D og BC, samt D og XA, er henholdsvis specificeret af de stiplede linjer BD og XD.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Et eksempel på MT4 platformen vil tydeliggøre hvordan dette mønster udnyttes. På guld diagrammet er der en nedadgående tendens som er vendt retur til 61.8% over Fibonacci niveau. Efter den har mødt dette punkt, faldt tendensen til et givent punkt omkring 61.8% af den anden Fibonacci. Tendensretningen skiftede mod toppen indtil den nåede 127% af tredje Fibonacci. Efter dette punkt, var det tydeligt at prisen ville falde.

Butterfly er et andet harmonisk mønster med 3 Fibonacci mønster, hvori tendensen starter fra punkt X. I en Bullish type, som tendensen når punkt A, skifter den retning mod punkt B. Vendingspunktet B er på 78.6% af Fibonacci over XA. Så stiger priser med punkt C som er mellem 38.2% og 88.6% af Fibonacci på AB. Det sidste sving skal være mod bunden indtil den berør punktet D. D punktet skal være mellem 161.8% og 261.8% af tredje Fibonacci, samt D skal være over 127% og mindre end 161.8% af første Fibonacci. Bearish type har samme metode og procedure.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Et eksempel på Bearish Butterfly på MT4 er allerede tegnet. Forholdene mellem punkter og linjer er specificeret. To bølger med bestemte top- og dalhøjder. Endeligt er tendensen faldet fra det sidste punkt, som var et godt punkt at placere en salgsordre.

Bat mønster er endnu et harmonisk mønster med 3 Fibonacci mønstre. Prisen starter dens bevægelse fra X til A, så vil AB svinget vende tilbage til området mellem 38.2% og 50%. Tendensen vender tilbage fra B til punkt C, som er mellem 38.2% og 88.6% af Fibonacci AB. Det sidste sving fra C til D har en modsat retning i forhold til BC. Punkt D skal være i området mellem 161.8% og 261.8% af BC, plus 88.6% af XA. Tendensen vil højst sandsynligt ændre dens retning fra punkt D.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Bat mønster eksempel på MT4 er vist for at tydeliggøre dets form og forhold. To forbundne bølger har formet et gyldigt Bat mønster.

Den sidste type af harmoniske mønster som vi studere i denne lektion er Crab mønster. Første sving er fra X til A, efterfulgt af et AB sving i området mellem 38.2% og 61.8% af XA. BC svinget med modsat retning af AB er i området mellem 38.2% og 88.6% af AB. Et andet vendingssving, CD, som er over 224% og mindre end 361.8% af BC. Punkt D er omkring 161.8% af Fibonacci over XA.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

Der er et eksempel på MT4 som viser et Crab mønster med dets forhold og betingelser.

Der er andre harmoniske mønster såsom:

  • 5-0 mønster
  • Shark mønster
  • 3Drives mønster
  • Det Alternative Bat mønster

Tradere kan finde komplet undervisningsmateriale på hjemmesiden www.harmonictrader.com. Det anbefales at traderne udnytter de gratis indikatorer som er tilgængelige på internet, som automatisk tegner harmoniske mønstre. 

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates