Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Guld tendens analyse ved anvendelse af Price Action

0 0 Vote
Instructor

Guld tendens analyse ved anvendelse af Price Action

Enoghalvtredsindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil guld tendens analyser ved anvendelse af Price Action blive studeret.

Guld tendens analyse ved Price Action

Traderen kan placer 3 diagrammer af guld ved siden af hinanden med en månedlig tidsramme. På det første diagram kan traderen vedhæfte Moving Average til markedsprisen. På det andet diagram, kan den anden skabelon anvendes så den opdager Andrew?s Pitchfork mønstre. På det tredje diagram, bliver den tredje skabelon udnyttes som inkluderer indikatorer såsom RSI, CCI og AO. På det første diagram, kan støtte- og modstandslinjer blive tilføjet. En støttelinje kan tilføjes til denne tendens. En tyndere linje vil være fordelagtig, når traderen ønsker at tilføje flere linjer på et diagram. Støttelinjen tegnes på en månedlig tidsramme, så den har en stærk indflydelse på tendensbevægelsen. På grund af en skarp hældning er der ikke nogen anden støttelinje. En modstandslinje kan placeres på ned nedadgående hældning. Traderen bør ikke placere nogen trivielle mønstre eller linjer på diagrammet. Det anbefales at tradere tilføjer en beskrivelse til hver linje som de placere på diagrammet, så de kan finde oplysningerne for hver linje samt formålet for tegning af givne linjer. For eksempel, ?SM? kan skrives i beskrivelsesfeltet som står for ?Støtte/Månedlig?. ?RM/MM? kan indtastes i beskrivelsesfeltet for modstandslinjen. Når musen bevæges henover hver linje, så vil beskrivelsen blive vist. Der er en anden linje som har støtte/modstand tendenser afhængigt af den valgte tidsramme, så den kan blive beskrevet som ?RM/MM? på denne tidsramme. Næste trin, niveauer har vigtig påvirkninger på om markedstendensen kan bestemmes. På dette niveau, har tendensen nået dette niveau fire gange. De seneste reaktioner af markedsprisen har haft større betydning end tidligere. I beskrivelsesfeltet kan traderen indtaste ?LM?. Traderen kan holde knappen CTRL inde på deres tastatur mens de dobbeltklikker på niveauet for at kopiere niveauet. Det kopierede niveau kan flyttes til et andet prisudsving. Næste niveau og næste niveau, men det er bedre at tegne de niveauer som er tættere på den seneste markedspris. Antallet af oscillationer på niveauet har en betydning. Prisen har nået dette niveau fem gange. Tendensen reagerede på denne linje fire gange.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

På det næste trin, kan traderen tegne de mest signifikante mønstre, såsom Fibonacci. Efter at vedhæfte dette mønster, kan traderen fjerne de ubetydelige niveauer. I denne region, er der blevet dannet et Pennant mønster, som viste TP pris på niveau H. Så dette mønster viste et gyldigt købssignal. Ved at flytte Fibonacci mønstret, kan et andet mønster findes som havde det korrekt købssignal. Der er ikke andre bullish mønstre på den opadgående tendens, så Fibonacci kan tilpasses, til at finde ud af om der var et vendingspunkt. Et område kan markeres på 61.8% ved at placere en boks. Traderen kan indtaste ?61.8 FM?, hvori F står får Flag af Fibonacci mønstret. M står for månedlig tidsramme. Hvis prisen dannes i denne boks, så er flaget af Fibonacci mønstret fejlet, og bullish tendensen er blevet svækket for en tidsperiode. I dette område, er der et kraftigt niveau samt en stærk støttelinje. Så området omkring prisen af 1172 vil have haft en betydeligt påvirkning på markedstendensen. Et andet område på niveau 76.4% af et månedligt Swing eller Flag i tillæg til et månedligt niveau. Fibonacci niveauet er ledsaget af et vigtigt niveau. Prisen har passeret niveau 50% så de resterende niveauer skal overvejes nøje. Traderen kan placere en anden Fibonacci på en større tendens. Disse områder med flere bekræftelser vil kræve fuldkommen hensyntagen. For eksempel, på niveau 38.2% af den større Fibonacci har overlappet niveau 50% af den mindre Fibonacci, så dette niveau var et vigtigt område som tradere skal overveje nøje. Tegning af mønstre på de nyeste tendenser vil være mere nyttigt frem for ældre tendenser. Moving Average værdier er 50, 100 og 200. Prisen må ikke krydse linje 50 helt mod toppen, og det næste område har niveau 61.8% Fibonacci, samt et meget kraftigt niveau og Moving Average linje 100. Det næste formodede niveau har en Moving Average linje 200 plus et andet kraftfuldt niveau og 76.4% af Fibonacci mønster.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Nu kan en nedadgående tendens blive analyseret så Fibonacci mønstret kan flyttes til et bearish format. Der er et Double Top med en nakkelinje på niveau 0% ad Fibonacci. Tendensen er faldet til H/2 efter at den krydsede udbrudspunktet. Det antages at prisen vil berøre H i fremtiden. Så en anden bekræftelse kan blive citeret i beskrivelsesfeltet af den første boks. H står for højde, mens DT betyder Double Top. Dette område bliver mere kraftfuldt. Et andet mønster på denne tendens er Pennant. Det er bedre at placere en boks på 61.8% af Fibonacci som vil vise kraftig indflydelse på markedstendensen når prisen fortsætter mod dette niveau. Så ?61.8 FM? og ?LM? kan blive indtastet i beskrivelsesfeltet. F betyder Fibonacci flag og L står for niveau. Prisen kunne ikke krydse 38.2% af Fibonacci. Hvis prisen vender tilbage til niveau 0% uden at passere niveau 38.2%, så vil prisen nå niveau H/2. En udbrudslinjen i af Pennant mønstret kan tegnes på dalene, men den har 6 pivot punker, så der kan komme flere udsving. Hvis en linje krydser 1181, så vil prisen falde mod H/2. Hvis prisen stiger mod 61.8% af Fibonacci, så vil den vende tilbage til bunden indtil niveau M pris bliver 1018. TP pris kan placeres på H/2 Fibonacci, således kan traderen indtaste ?H/2 PM?. P står for Pennant mønster. Måske kan guld ikke nå denne pris, men gennem teknisk analyse viser diagrammet os at 1018 kan blive mødt. Ligesom olieprisen har rørt 32 efter at den havde berørt 147, guldprisen kan også falde til denne værdi. Mønstre og niveauer langt væk fra dette niveau kan ignoreres.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

En anden nedadgående tendens kan blive tjekket af et Fibonacci mønster, hvori der er dannet et Triangel mønster. Hvis niveau 0% af Fibonacci formedes som udbrudslinjen af denne bearish Triangel, så vil TP være på niveau H/2 af den seneste Fibonacci eller niveau H som er i nærheden af et vigtigt område. Traderen kan tilføje ?HTM? i beskrivelsesfeltet, hvor T står for Triangel mønster. Luk væsentlige punkter kan bestemmes som et punkt. Alle vigtige mønstre, niveauer og punkter overvejes. Et Double Bottom kan blive dannet i dette område, så niveau H/2 overlappe den vigtige område boks. ?H/2 DBM ? kan tilføjes til beskrivelsesfeltet, hvor ?? viser at dette mønster endnu ikke er dannet. En anden beskrivelse af et fremtidigt mønster kan tilpasses ved at tilføje ??. Hvis mønstret fejler, så kan traderen fjerne dets data fra beskrivelsesfelterne. Så begge retninger overvejes og registreres for en mere pålidelig analyse. Den seneste tendens kan blive tjekket, men traderen kunne ikke finde et mønster grundet manglende bølger og udsving. Således kan det blive tjekket i en kortere tidsperiode.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Nu kan en lysestage også blive opdaget på diagrammet. En Dark Cloud er formet i dette område. Høj over tidligere Høj og åbningspris over lukningspris af den forrige lysestage. En salgsordre kan blive placeret med 1000 pips lavere end lukningsprisen på Dark Cloud lysestagen. Hvis traderen allerede har placeret en salgsordre, så kan TP pris være omkring støttelinjen og et vigtigt område. Traderen bør registrere alle de seneste lysestager. Dark Cloud viser at prisen vil falde til 1157 og det er en god mulighed for de tradere som spekulere i en nedadgående tendens. I dette diagram bliver alle vigtige mønstre, støtte, modstand og lysestager på begge sider nøje studeret. 

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Andrew?s Pitchfork kan udnyttes til at analysere markedstendensen. De 3 pivots kan vælges. Triggerlinjen kan tegnes via tendenslinjen. Triggerlinjen er en dynamisk støtte modstand. Denne linje står imod prisstigninger på dette punkt. Efter at triggerlinjen er blevet krydset, bliver den til en støttelinje for en opadgående tendens. Måske berør prisen igen denne linje, så den kan påvirke tendensen som støtte- eller modstandslinje. For mere nøjagtig placering af Andrew?s Pitchfork punkter, skal traderen vælge en kortere tidsramme. Vi har allerede drøftet Andrew?s Pitchfork i de tidligere lektioner. Det anbefales at ændre dets visualiserings egenskaber for kun at se dette mønster på månedlig og ugentlig tidsramme. Der er endnu ikke noget Andrew?s Pitchfork mønster. Fibonacci mønstret viser at prisen stadigvæk er under niveau 38.2%, så dette punkt vil være det ønskede 3. pivot punkt. På et indikatordiagram, viser AO at skjult divergens er dannet, CCI er nær -100, den første berøring af -100 havde været på dette punkt efterfulgt af en nedadgående tendens. Oversolgt tilstand er endnu ikke sket, ligesom i dette område, så yderligere fald er stadigvæk muligt. RSI viser ikke noget væsentligt signal.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Nu kan traderen analysere i en ugentlig tidsramme. På det første diagram, skal traderen overveje alle mulige mønstre, niveauer, lysestager, støtte- og modstandslinjer i de seneste tidsrammer. Tidligere tendensbevægelser er ikke så vigtige som de seneste tendenser. Niveauer og støtte- og modstandslinjer som er tæt på markedsprisen skal tegnes. Der er et niveau med flere hits, visualiseringen som kan ændres af traderen til daglig og kortere tidsrammer indtil H1. Der er en støttelinje på disse bølger, som betragtes som en understøttende linje i henhold til den primære opadgående tendens, så beskrivelsesfeltet kan udfyldes med ?SW?. Niveauet 1182 er også bekræftet på denne tidsramme. Et Triangel mønster var allerede tegnet i den månedlige tidsramme. Den seneste tendens kan blive analyseret via Fibonacci mønstret. En Engulfing lysestage er danne på den sidste top, dens længde er 755 pips. Traderen kan placere en salgsordre under denne lysestage med SL pris 755 pips lavere end indgangsprisen, omkring niveau 76.4% af Fibonacci. Prisen er allerede faldet til 1269, så det er antaget at prisen vil falde mod 1231. Prisen berørte ikke niveau 61.8%, dog vil et andet skarp fald være sandsynligt grundet udsving på niveau 50%. Traderen kan placere en boks under niveau 61.8%med beskrivelsen ?61.8 FW? tilgængelig på tidsrammerne W1, D1 og H4. Trods dette niveau, er det mere sandsynligt at prisen vil falde til niveau 76.4%. En boks under dette niveau med beskrivelsen ?76.4 FM + H CANDLE W? aktiv på W1, D1 og H4. Hvis prisen stiger, vil den nå 1447, hvor der er en væsentligt område mellem 1447 og 1431. En boks kan placeres på M, så dens beskrivelse kan være ?MFW? hvilket betyder niveau M af Fibonacci flag i ugentlig tidsramme. Den kan være synlig på tidsrammerne ugentlig, daglig, H4 og H1. Denne antagelse kan blive ugyldig, så traderen kan indtaste nogle spørgsmålstegn i beskrivelsesfeltet. Efter at have overvejet den sidste bølge, kan traderen flytte Fibonacci til den sidste tendens. Der er et Pennant mønster med et skaft samt et Triangel mønster ved enden. Den øvre tendenslinje forbinder toppene. Traderen skal forbinde dalene ved en tendenslinje for at identificere udbrudspunktet. Fibonacci mønster kan flyttes for at specificere TP pris. Niveau H/2 af Fibonacci som bestemmer første TP pris overlapper boksen, så ?H/2 PW?kan blive tilføjet dens beskrivelse. Næste TP pris med H pips er nær en anden boks. Så ?HPW? kan blive skrevet i beskrivelsesfeltet. Bekræftelsessignaler stiger, så traderen bør nævne alt data i beskrivelsesboksen. Hvis traderen kun overvejer Triangel mønstre, så er TP og SL priser opdaget. Anden data kan også blive vedhæftet beskrivelsen af boksene som overlapper TP priser. ?H/2 TW? i den første boks og ?HTW? i den anden boks. Boksene med de fleste bekræftelsessignaler kan blive markeret ved at ændre deres farver for at angive et højere betydningsniveau. Der er ingen andre mønstre i den sidste tendens.   

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Der er Engulfing og Dark Cloud lysestager som viser et muligt prisfald til 1233. Det områdeorienterede og krævende marked viser at tradere venter på store nyheder eller en begivenhed. TP pris i Triangelmønstret vil være 640 pips lavere end udbrudspunktet.

Nu, ugentlig tidsramme på det andet diagram. Det er et bearish Andrew?s Pitchfork på den seneste tendens. Prisen har ikke bevæget sig betydeligt i de seneste par uger, men vise traderen overveje den seneste bølge vil han/hun forstå at prisen er vendt tilbage til niveau 38.2% af Fibonacci mønster, så et yderligere fald er mere sandsynligt. Triggerlinjen kan tegnes på dette mønster. Denne linje kan overvejes som en kraftfuld dynamisk støtte/modstandslinje.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

På det 3. diagram som har indikatorer, kan det observeres at CCI er tæt på niveau -100, så hvis denne linje berøres, vil markedsprisen falde. Tendenslinjen kan placeres under dalene af den sidste tendens i RSI. Der er intet brud på RSI, så traderen kan ikke udlede nogen signaler fra denne indikator. AO viser ikke nogen divergens eller skjult divergens på de seneste tendenser.

Den daglige tidsramme i det første diagram viser de afbildede mønstre og linjer. Alle mønstre og linjer af de seneste bølger er tilgængelige. Triangel mønster er mere indlysende på denne tidsramme. Områdemarkedet viser at traderne forventer en nøglenyhed eller begivenhed, for at placere en ordre på den ønskede retning. Det eneste tilbageværende materiale på denne tendens kan specificeres ved at tegne et Fibonacci. Således kan boksen placeres på niveau 61.8% med ?61.8 FD? i beskrivelsen. Farven skal ændres til en normal grøn. Et dynamisk støtte/modstandsniveau kan tegnes på denne vigtige pris, samt i beskrivelsen indtastes ?LD?. Et andet niveau kan også placeres på denne pris. Grundet områdemarkedet, er der ikke nogen væsentlige støtte- eller modstandslinjer eller niveau på den seneste tendens. Der vil ikke være nogen bemærkelsesværdige lysestager på et områdemarked, ligesom den seneste tendens på dette diagram.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Andrew?s Pitchfork i det andet diagram kan flyttes mere præcist på en daglig tidsramme. Der er et bullish Andrew?s Pitchfork på den seneste tendens, dets synlige egenskaber skal tilpasses. Da prisen har krydset den 3. pivot linje, vil kun et salgssignal være gyldigt. Tendenslinjen er placeret for at bestemme triggerlinjen som endnu ikke er krydset af prisen. Hvis prisen passere triggerlinjen, så vil den fortsætte mod TP punkterne på den 3. og 1. pivot.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

På en daglig tidsramme på det 3. diagram, viser de seneste tendenser at prisen er i et Bollinger Band og Moving Average linjer flytter deres korrekte pladser. Hvis prisen krydser linje 50 mod bunden, og linje 50 falder lavere end linje 100, så vil den bearish tendens fortsætte mod bunden. CCI er nær niveau -100 og RSI er tæt på at bryde dens tendenslinje.

På en H4 tidsramme i det 1. diagram indikeres de nævnte mønstre og linjer grundet at områdemarkedet ligger mellem 1300 og 1288, så der er ikke nogen vigtige lysestager, mønstre eller linjer. På det 2. diagram, er der de samme betingelser. Kun et bullish Andrew?s Pitchfork kan placeres, hvori den 3. pivot endnu ikke er formet. Triggerlinjen vil være dets tendenslinje. Dets synlighed kan sættes på H4. Så hvis prisen bryder 1283 mod bunden, kan traderen placere en salgsordre. På det 3. diagram, med H4 tidsramme, viser CCI og AO ikke noget signal.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

Efter alle analyserne, kan traderen gemme diagrammerne med givne navne for senere brug. Denne profil inkluderer 3 diagrammer og alle deres egenskaber.

Sammenfattet, det 1. diagram med en månedlig tidsramme er der købsindgangspriser på 1154, 1054 og 977, mens indgangsprisen på en salgsordre vil være 1557. På en ugentlig tidsramme, kan indgangsprisen på købs- og salgsordre fastsættes. Ved brug af de 3 diagrammer kan traderen grundigt analysere et givent symbol. Det anbefales kraftigt at traderen begynder analyserne med den månedlige tidsramme og arbejder hen imod kortere tidsrammer.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates