Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

Grundlæggende analyse og finansiel årsrapport

0 0 Vote
Instructor

Grundlæggende analyse og finansiel årsrapport

Treoghalvtredsindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil grundlæggende analyse og finansiel årsrapport blive studeret.   

Renter

Rente nyheder er den mest betydningsfulde bekendtgørelse på de finansielle markeder. Rentesatserne ændres sjældent, men oplysningerne so gives til pressekonferencer bestemmer retningen og tendensen for den givne valuta. Ændring af rentesatserne bliver diskuteret i pressekonferencer, om renten vil forblive urørt i fremtiden eller om den vil blive ændret. Nyheder om rentestigninger har en fordelagtig effekt på de finansielle markeder, mens ethvert rentefald resultere i et fald på de finansielle markeder.

Økonomiske udsigter er et andet emne som bliver diskuteret på pressekonferencen, som bestemmer de seneste finansielle og økonomiske forhold, samt økonomipolitikker og mål. For eksempel, hvis en talsmand erklære at ?økonomien har en sund tilstand, og udsigterne til økonomien er korrekte?. Så kan konsekvensen af denne bekendtgørelse have en betydelig fordelagtig effekt på det finansielle marked.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

Inflation og deflation data bliver også præsenteret i denne konference. Inflation giver økonomisk vækst, mens deflation forårsager recession.

Quantitative Easing, kendt som QE i USA, er en pengepolitik som centralbanken udnytter til at forbedre den skrantende økonomi. I Storbritannien kaldes det for Asset Purchase Facility, APF. Enhver ændring af denne politik vil have en betydelig effekt på det finansielle marked. Der er tre faser hvor nyhederne bør analyseres: Forrige, Forudsigelse og Bekendtgørelse. For eksempel, hvis den forrige APF i England var £200 milliarder, og forudsigelsen før pressekonferencen var £200 milliarder, og på pressekonferencen blev det deklareret at APF for næste år ville være på £200 milliarder. Således havde APF nyhederne ikke nogen indflydelse på det finansielle marked. Hvis det var bekendtgjort på pressekonferencen at APF var sat til £180 milliarder, så vi det vise at den økonomiske tilstand er forbedret betydeligt. På den anden side, hvis APF var sat til £220 milliarder, så kan det udledes at den økonomiske tilstand er svækket.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

Centralbanken i USA er kendt som FOMC.

Centralbanken i Storbritannien er kendt som BOG.

Centralbanken i den Europæiske Union er kendt som ECB.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

Centralbanken i Japan er kendt som BOJ.

Centralbanken i Australien er kendt som RBA.

Centralbanken i New Zealand er kendt som RBNZ.

BNP (Brutto National Produkt)

En anden vigtig nyhed som offentliggøres i pressekonferencen er BNP, Butto National Produkt, som viser mængden af eksport. Højere værdi for BNP indikere bedre økonomiske forhold. 3 forskellige BNP værdier for Storbritannien offentliggøres: Prelim, Final, Revised. Pressekonferencen for den Europæiske Union specificere 2 typer:Prelim og Final; hvor de 3 vigtigste værdier i USA er: Final, Prelim og Advance.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

Tyskland giver 28% af BNP til den Europæiske Union, mens Frankrig, Italien, Spanien og Portugal giver et mindre beløb af BNP. Et højere BNP vil resultere i et stærkere valuta.

Arbejdsløshed og ændring i beskæftigelsen

Arbejdsløshed og ændring i beskæftigelsen bliver også offentliggjort på pressekonferencen. Mens de fleste personer koncentrerer sig om arbejdsløsheden, som er summen af arbejdsløshedsraten divideret med antallet af perioder, har ændring i beskæftigelsen en mere dybtgående virkning på markedstendensen. Arbejdsløshedsraten, såsom Moving Average, har mindre effekt på markedet grundet dets forsinkelse, men ændring i beskæftigelsen er den seneste værdi for landets arbejdsløshed. 

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

PMI (Purchasing Management Index)

PMI, Management Buying Index, er en anden værdi som offentliggøres på pressekonferencen, som stiger når renten og inflationen stiger, så den viser forbedringer i den økonomiske tilstand. Den indikere mængden af ordre, produktioner og køb af aktier hos erhvervsledere. Hvis denne værdi er over 50, så er økonomien i en god tilstand, mens en værdi under 50 viser at økonomien er svækket. PMI har to typer:

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

  • I USA, Produktion og Ikke-produktion
  • I andre lande, Tjenesteydelser og produktion

Naturligvis viser produktion PMI værdien i produktion og produktionsområder, mens PMI for produktion har mere effekt på markedstendensen fremfor ikke-produktions- og tjenesteydelsesværdier.

Detail salg

Detail salg er en anden værdi som specificeres i pressekonferencen som viser kundernes købekraft, leveret af de virksomheder som sælger varerne til slutbrugeren.

PPI (Producentprisindeks)

PPI eller Producentprisindeks, offentliggøres på pressekonferencen, viser produktionsraten. Højere værdi af PPI specificere bedre økonomisk tilstand. PPI er omkostningerne for fremstilling og produktion af varer. 

CPI (Forbrugerprisindeks)

Forbrugerprisindeks, CPI, vil også blive offentliggjort på pressekonferencen. Denne værdi viser ændringer i en families større udgifter. Højere værdi indikere højere inflation, dermed økonomisk vækst og højere indkomst. Under sjælden lejlighed hvor der sker en katastrofe såsom krig eller jordskælv, bliver større krav såsom fødevarer og energi udeladt fra denne værdi, som kaldes Core CPI, da der sker en tilvækst i markedsprisen for disse nødvendigheder.  

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

Tradere kan få adgang til omfattende oplysninger på Forexfactory.com. Rentesatser og BNP bestemmer retningen og tendensen for en valuta, mens andre satser medføre daglige, ugentlige eller månedlige udsving.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates