Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Elliott Waves teori

0 0 Vote
Instructor

Elliott Waves teori

Femogfyrretyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil Elliott Waves teorien blive studeret i detaljer.

Elliott Waves

Elliott Waves teorien bliver ofte udnyttet i tekniske analyser. Denne teori er baseret på universelle ordre og systemer. Mennesket er en del af universet, så menneskelig adfærd stammer fra systemet i vores univers. Derfor kan Elliott Waves anvende universelle ordre på de finansielle markeder til at forudsige fremtidig markedstendens og pris. 

Elliott Waves inkluderer 5 store og 3 korrigerende sving. Tallene 3, 5 og 8 er tilgængelige på Fibonacci sekvensen. De store sving er 1, 2, 3, 4 og 5, mens A, B og C er korrigerende sving hvori B har en bekræftende retning med den generelle tendens. Tallene 1, 3 og 5 er store sving med bekræftende retning af den generelle tendens, mens tallene 2 og 4 er store vendingssving. Svingene 1, 3, 5, B er bekræftende og sving 2, 4, A og C er vendinger. Elliott Waves tendensen kan være blød, rippet eller zigzagget. Hvert sving kan også inkludere et Elliot Waves mønster i dets struktur. For eksempel, i denne graf er der 34 sving. 34 er også et Fibonacci tal.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Sving kan blive klassificeret i 9 kategorier, på baggrund af deres størrelse og tidsramme.

 1. Grand Super Cycle: Flere århundreder
 2. Super Cycle: Flere årtier
 3. Cycle: Et år eller flere år
 4. Primary: Et par måneder eller flere år
 5. Intermediate: Uger til måneder
 6. Minor: Uger
 7. Minute: Dage
 8. Minuette: Timer
 9. Subminuette: Minutter

De store Elliott Waves betingelser er:

 • 2. sving må ikke nå startpunktet af det 1. sving
 • 4. sving må ikke nå startpunktet af det 3. sving
 • 3. sving må ikke nå højere pris end det 1. sving i Bullish format
 • 3. sving må ikke nå lavere pris end 1. sving i Bearish format
 • 3. sving må ikke være kortere end 1. og 5. sving, mens det ofte er det længste sving
 • 4. sving må ikke nå slutpunktet af 1. sving

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Sving nummer 1, 3 eller 5 kan være forlænget af mindre sving. De forlængede sving har 5 mindre sving med et Elliott Waves mønster, som kan findes på tidsrammen af de primære Elliott Wave sving. Ofte er det 3. sving som har en forlængelse i dets struktur. Venstre graf viser forlængelsen er sket på 1. sving. Den midterste graf illustrere forlængelsen på 3. sving, mens den højre graf viser forlængelsen på 5. sving.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Selv hvis en trader ikke kan opdage forlængelsen og de primære sving, kan han/hun overveje alle 9 sving i analysen. Forlængelse kan også opstå på mindre sving.

Nogle gange er sving 5 under 3. svings højeste punkt, grundet et hurtig stigning i 3. sving. Derfor kan tradere overveje 3. og 5. sving som et Double Top mønster, som producerer et salgssignal.

Hvis det 5. sving inkluderer 5 mindre sving og disse mindre sving ikke har et Elliott Waves mønster, så kan traderen overveje svingene som et Triangel mønster. Som tendensen krydser udbrudspunktet, kan en salgsordre på en Bullish tendens og en købsordre på en Bearish tendens blive placeret. Ofte vil hvert stort sving inkluderer 3 mindre sving som former et Triangel mønster som nogen gange kan være divergent.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Det meste af tiden, har enten 2. eller 4. sving en kompleks form og struktur.

Traderen kan forbinde slutpunkterne af 1. sving og 3. sving med en tendenslinje, så en parallel linje kan placeres ved startpunktet af 2. sving. Derfor kan 4. og 5. sving blive spekuleret ved overvejelse af denne kanal. Hvis 4. sving ikke dannes på den definerede linje, hvad enten den er højere eller lavere, kan traderen tegne en tendenslinje fra slutpunktet af 2. sving til slutpunktet af 4. sving, og herefter placere en parallel linje med denne tendenslinje på til slutpunktet af 3. sving, for at forudsige slutpunktet af 5. sving. 

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

De korrigerende sving forfiner markedsprisen og bevæger sig mod de store sving. Korrigerende sving kræver ofte mere overvejelse grundet deres kompleksitet. Der er tre typer af korrigerende sving:

 1. Zigzag
 2. Flat
 3. Triangel

Et zigzag mønster, 5-3-5 er en nedadgående tendens i en opadgående tendens, så det er et vendingsmønster. På en Bearish tendens, vil dette mønster have en opadgående retning. 2 eller 3 zigzag mønstre kan opdages i en tendens, hvis der er mindre sving i mønstret. Den første tendens er W efterfulgt af X og Y tendenser.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Flat er en anden type af korrigerende svin, 3-3-5, hvor svingene er navngivet A, B og C. C har et højere pris end A, som viser mindre tendens til at forfine de primære sving. Ofte kommer denne type efter stærke og energiske store sving, tallene 1, 3 og 5. En særlig type af flad format bliver dannet efter at sving B er lukket højere end 5. sving og sving C er lavere end sving A i en Bullish tendens. Under sjældne forhold kan B blive lukket over 5. sving, mens C slutpunktet er højere end A slutpunktet.

Triangel mønster, 3-3-3-3-3, har 5 på hinanden følgende 3-sæt korrigerende sving, så mindre sving ikke kan have et korrigerende mønster. Ligesom et Triangel mønster, dannes de korrigerende bølger og sving symmetrisk, Faldende, Stigende og Omvendt Symmetriske triangel formater. Sving er navngivet A, B, C, D og E. Da disse former er kontinuerlige mønstre, er de tilstede på korrigerende mønstre. Bølge B skal være større og længere end bølge A. Mindre sving kan have zigzag eller flat format. Triangel mønstre vil blive dannet efter B eller når den 4. bølge er formet. Triangel formatet kan have 9 sving, så tendensen vil dannes efter længere tid.

Der er et format, hvori nogle korrigerende svingtyper kombineres med hinanden. Kombinationen kan indeholde zigzag, flat og triangel på samme tid. Mens der kan være flere flat mønstre, kan der kun formes et triangel mønster som vil være det sidste mønster af denne kombination. Et kort kombinationsmønster har WXY punkter, mens længere formater har WXYXZ punkter. Elliott Waves er et komplekst og svært mønster som kræver masser af viden og erfaring, hvilket opnås gennem flere års øvelse. Specificering af punkter skal ske på længere tidsrammer, så mindre sving kan blive fastlagt i kortere tidsrammer. De vigtigste ved påvisning af Elliott Waves mønstre er egenskaben i at specificere sving og punkter. Der er flere hjemmesider som leverer brugbar Elliott Waves materialer på internettet, såsom f.eks. www.elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates