Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Divergens og Konvergens

0 0 Vote
Instructor

Divergens og Konvergens

Toogfyrretyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder.I denne lektion vil Divergens og Konvergens blive studeret i detaljer.

Divergens og Konvergens

Når transaktionsvolumen ikke støtter en given tendensretning trods yderligere fremskridt, så vil Divergens eller Konvergens forekomme. For eksempel, prisen er steget til et givent niveau med yderligere opadgående retning, dog har de fleste tradere ikke længere tendens til at placere købsordre og nogle af dem har lukket deres ordre. I Konvergens og Divergens tilstande, fortsætter tendensen dens nuværende retning med færre placerede ordre fra tradere.

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Divergens

I Divergens tilstand, fortsætter markedsprisen dens stigende retning og nye toppe er højere end tidligere toppe med en opadgående tendens, dog er oscillator tendensen faldende og nye bølger og toppe er lavere end tidligere bølger. Dette viser at tradere ikke støtter en yderligere stigning, selvom markedsprisen er stigende. Divergens indikere ikke en salgsordre, men afskrækker tradere fra at placere en købsordre. Det anbefales at tradere lukker deres købsordre.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Konvergens eller Negativ Divergens

I Konvergens tilstand, fortsætter markedsprisen dens faldende retning og nye dale er lavere end tidligere dale med en nedadgående tendens, dog er oscillator tendensen stigende og nye bølger og dale er højere end tidligere dale. Dette viser at traderne ikke støtter et yderligere fald, selvom markedsprisen er faldende. Konvergens indikere ikke en købsordre, men afskrækker tradere fra at placere en salgsordre. Det anbefales at tradere lukker deres salgsordre.

Divergens formes på toppe, mens Konvergens formes på dale. RSI, MACD og AO er de mest effektive og populæreste oscillatorer som kan opdage henholdsvis Konvergens og Divergens. Tradere skal overveje, at det meste af tiden er Divergens og Konvergens ikke gyldige, og de viser ikke den korrekte tendensretning, grundet det faktum at de har den modsatte retning af markedstendensen.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

På MT4 platformen, er MACD indsat i diagrammet. I en opadgående markedstendens med højere toppe, viser MACD en nedadgående tendens hvor nye toppe er lavere end tidligere toppe. Denne tilstand viser at traderne ikke støtter yderligere stigning i markedsprisen. Yderligere kontrol af de to første toppe viser os at tendensen fortsatte dens opadgående retning, selvom MACD vise en kraftig Divergens i dette område. Der er et andet eksempel på at markedsprisen havde en opadgående tendens og MACD tendensen faldt. I dette eksempel skulle traderen ikke have placeret en købsordre da markedstendensen faldt. Et eksempel på Konvergens på en nedadgående markedstendens viser at en salgsordre ikke var en passende handel i dette område. Markedsprisen faldt mens MACD tendensen havde en opadgående retning. Traderen kan også bruge RSI til at opdage Divergens og Konvergens i en markedstendens. På en nedadgående markedstendens, havde RSI en opadgående tendens. Konvergens kan opdages ved at forbinde dalene af begge tendenser med en tendenslinje. En anden Konvergens er blevet dannet på en anden tidsramme. På trods af nedadgående markedstendens, er RSI tendensen steget, så det var et ugunstigt punkt at placere en salgsordre. Divergens er blevet formet på de næste bølger, hvor markedstendensen har en opadgående retning og RSI tendensen faldet. MACD er mere bekvem til at opdage Konvergens og Divergens i stedet for RSI.

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Traderen skal overveje nogle bemærkninger, hvis han/hun ønsker at placer en ordre ved brug af Divergens eller Konvergens:

  • Nogle vendingsmønstre, såsom hoved og skuldre, Double Top og Bottom, Tripple Top og Bottom eller Wedge, kan bekræfte Konvergens eller Divergens til at placer en succesfuld ordre.
  • Overkøbt og Oversolgt kan bekræfte den foretrukne ordre er udledt fra Konvergens eller Divergens.
  • Divergens og Konvergens bekræfter at traderen skal lukke ordren som har en bekræftende retning med markedstendensen.
  • Hvis der er et kort vendingssving på en lang tendens, kan Konvergens og Divergens udnyttes til at opdage punkter for placering af ordre med bekræftende retning på den lange tendens.
  • Vendingslysestager kan bekræfte Konvergens eller Divergens signaler.
  • Fibonacci mønster kan udnyttes til at udlede bekræftelse af Konvergens eller Divergens signaler.
  • Støtte- og modstandslinjer kan udnyttes til at opnå bekræftelse af Konvergens eller Divergens signaler.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates