Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Forskellige typer af binære optionskontrakter

0 0 Vote
Instructor

Forskellige typer af binære optionskontrakter

Niogtresindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil vi tale om forskellige typer af binære optionskontrakter. Selvom vores primære fokus er på binære optioner, vil vi også introducerer optioner mere detaljeret.

Binære typer

Der er to typer af binære optioner: europæiske og amerikanske.

Europæisk option

I denne option, skal traderne vente indtil udløbstidspunktet for kontrakten. Kontakten kan kun udføres hvis udløbstidspunktet er nået.

Amerikansk option

Det er den mest almindelige type af option som kan udføres mellem startdatoen for kontrakten og udløbstidspunktet.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Binære optionstyper

Udbydere af binære optioner repræsentere et antal af binære optioner baseret på deres kunders efterspørgsel. Det er de simpleste typer som er de mest almindelige handelsmetoder.

Binære optioner kategoriseres baseret på forskellige egenskaber.

En kategori er baseret på afkast/risiko af handelstypen. Som resultat, højere risikosatser giver unægtelig et mere iøjnefaldende afkast. Afkastet for de mest populære og simple ligger mellem 40% og 80% af premium, mens de mest komplekse kan have et afkast på over 500% af premium. Des højere strike price du vælger på en kontrakt, des højere bliver afkastet. Hvis du vælger en trappe handelstype, så er en strike price som ligger længere væk mere lukrativ end en som ligger tættere på.

Den mest almindelige kategori, hvori binære optioner bliver arrangeret er baseret på bevægelsen af strike price i løbet af kontraktperioden.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Up/Down, klassisk High/Low, Call/Put

Kendt som den nemmeste og mest udbredte handelstype af binære optioner, hvor traderen forudsiger retning af prisbevægelsen fra den nuværende pris. Hvis en Call er købt, så skal prisen stige fra den nuværende pris ved udløbstidspunktet, så afkast opnås. Udbetalingen for denne type er mellem 40% og 90%. Des mere afstand mellem strike price og nuværende pris, plus uforudsigelighed vil øge udbetalingen.

Higher/Lower, Above/Below

På grund af dens mere indviklede natur i forhold til Call/Put, er udbetalingen på denne type af handel over 100% af premium og kan endda stige til 1200%. I denne type skal traderen bestemme strike price (mål prisen). Hvis prisen står på eller krydser strike price ved udløbstidspunktet, så opnås der afkast. For eksempel, en trader forventer at strike price er 25 pips højere end den nuværende pris, med 1 dags udløbstid. Hvis prisen på udløbstidspunktet stå på eller krydser målprisen, så har traderen opnået succes med kontrakten.

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

Range, Channel, Tunnel, Boundary, Level

Trods forskellige navne, så er konceptet for handel stadigvæk det samme, tradere skal bestemme et område hvor prisen svinger indenfor eller udenfor. Denne type er delt op i to typer: en ?Inside Range? (In-Range) og en ?Outside Range? (Out-Range).

 In-Range

Taget i betragtning at et aktiv har en monoton bevægelse, kan traderen spekulere i at en kontrakt med 1 uges udløbstid kan være succesfuld. Et område, med højere og lavere grænsepriser fra den nuværende pris, skal specificeres. Hvis prisen på udløbstidspunktet ikke krydser grænserne af det definerede område, så opnår traderen afkast, ellers vil de tabe deres premium samt handlen. Mens nogle udbydere af binære optioner tillader tradere at vælge høje og lave grænser af et område, repræsentere andre en foruddefineret grænse af et område hvor prisen skal bevæge sig indenfor. Områder med tættere grænser medføre et større udbetalingsbeløb fra 10% til 600%.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Out-Range

I modsætning til In-Range typen, skal prisen krydse grænsen af et specificeret område og forblive uden for dette område ved udløbstidspunktet. Denne type er yderst lukrativ på meget volatile aktiver, specielt hvor der vil være en påvirkende begivenhed eller offentliggørelse i løbet af kontraktperioden. Udbetaling for denne type vil være fra 50% til 700% baseret på hullet mellem grænsepriserne, plus resultaterne fra nøglemøderne i løbet af kontrakten.

Ladder

Ladder er en af de nyeste typer, repræsenteret af udbydere såsom IGMarkets og GOptions. Strike price (målpris) med forskellige niveauer og forskellige udbetalingsbeløb kan repræsenteres i foruddefinerede rater, ellers kan traderen selv specificere niveauer og rater. Utvivlsomt, tættere rater har lavere udbetalinger i modsætning til længere rater. For at udlede det angivne afkast fra kontrakten, skal prisen krydse og passere det givne niveau ved udløbstidspunktet. Det kan ligne modstands- og støtteniveauer for et aktiv, men udløbstidspunktet skal også overvejes. Pivot punkter er nyttige når en trader bliver bedt om at handle denne type kontrakt. Udbetaling vil være fra 60% til 400% afhængigt af niveau værdien ved udløbstidspunktet. 

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Touch

Denne form for kontrakt har en eller to prisniveauer, som bestemmer succes eller fiasko for handlen. Følgende undertyper præcisere kontraktbetingelserne som skal opfyldes for en profitabel handel.

One Touch

Prisen skal mindst nå strike price en gang før udløbstidspunktet. Det gør ikke noget hvis prisen krydser eller berøre strike price flere gange, for at udlede afkast fra denne kontrakt.

No Touch

Hvis strike price er berørt eller mødt en gang gennem kontraktperioden, så vil traderen tabe handelen og dermed sin premium.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Double One Touch

Den ligner One Touch metoden, men der er to strike price, en højere end den nuværende pris og en anden som er lavere. Selv hvis prisen rammer en af strike price i løbet af kontraktperioden, så vil handlen være succesfuld for traderen.

Double No Touch

I modsætning til Double One Touch, må prisen aldrig nå strike price, som er over og under den nuværende pris i løbet af kontrakten. Selv en berøring af en af strike niveauerne vil medføre kontrakttab. Price Action teknik, forklaret i sektionen forex handel, er nyttig når traderen handler med denne type kontrakt. Udbetaling vil være 30% til 480% primært påvirket af området mellem strike og nuværende pris.

Pair Option

En sjælden metode af binær optionshandel, hvori traderen skal sammenligne to uafhængige aktiver og specificere hvilken som vil have den største prisændring på det samme kontrakttidspunkt. Udbetaling af en Pair Option ligger fra 50% til 90%.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates