Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

Dark Cloud-Piercing Line og Engulfing lysestagem¢nstre

0 0 Vote
Instructor

Dark Cloud-Piercing Line og Engulfing lysestagem¢nstre

Syvogtyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder.  Dark Cloud-Piercing Line og Engulfing lysestagemønstre vil blive diskuteret i denne lektion.

Dark Cloud lysestage

Dark Cloud lysestage, en af de vigtigste mønstre, dukker som regel op ved vendingspunktet af en opadgående tendens. Mens tendensen er på vej op, forårsager væsentlige nyheder en brat ændring i retningen mod nedadgående efterfulgt af en bearish lysestage. Analysen på Dark Cloud lysestager baseres på de sidste to lysestager. Hvis åbn og høj pris af den anden lysestage går henholdsvis over luk og høj pris på den første lysestage, så er der formet et Dark Cloud lysestagemønster. Den ideelle form af en Dark Cloud lysestage er når lukningsprisen af den anden lysestage er lavere end det midterste punkt på den første lysestages krop; altså åbningsprisen på den anden lysestage er højere end højprisen på den første lysestage.

Piercing Line

Piercing Line formes på en nedadgående tendens, modsat Dark Cloud mønstret, det indikere en omvendt tendens på en nedadgående retning. Ligesom Dark Cloud, består Piercing Line af to lysestager. En Piercing Line kan formes når væsentlige nyheder eller begivenheder ændre den nedadgående retning af tendensen til en opadgående. Åbn og lav pris på den anden lysestage er henholdsvis lavere end luk og lav prisen på den første lysestage. Det ideelle Piercing Line mønster udvikles når åbn prisen på den anden lysestage er lavere end lav prisen på den første lysestage, altså når lukningsprisen af den anden lysestage er over det midterste punkt af kroppen på den første lysestage.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

I Dark Cloud og Piercing Line, vil enhver af de ideelle betingelser indikere en passende pris, og en handel kan bestilles for en succesfuld handel.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

Nogle eksempler på MT4 kan være nyttige. En Piercing Line lysestage er formet i en nedadgående tendens. Åbningsprisen af den anden lysestage er ikke under lukningsprisen på den første lysestage, så en af de ideelle betingelser er ikke opfyldt. Lukningsprisen på den anden lysestage er højere end midten på den første lysestages krop, som konsekvens er den anden betingelse for et ideelt Piercing Line mønster blevet opfyldt. Indgangsprisen for købsordren skal være over høj prisen for den anden lysestage, altså SL var lav pris på den anden lysestage og TP kan have været 122 pips højere end indgangsprisen, da hele længden på den anden lysestage er lig med 122 pips. Markedsprisen er steget efterfulgt af et fald, som til sidst steg til den ønskede pris. Et andet eksempel illustrere et Dark Cloud mønster i en opadgående tendens, hvor åbningsprisen for den anden lysestage er højere end lukningsprisen for den første lysestage, hvor høj pris af den første lysestage er lavere end høj pris for den anden lysestage. Hvis traderen tjekker de ideelle betingelser, vil han/hun finde ud af at længden af den første lysestage er omkring 38 pips. Den anden lysestages lukningspris er lavere end midten på den første lysestages krop, så en af de ideelle betingelser er opfyldt. Hvis lysestageinformationen overvejes, er åbningsprisen for den anden lysestage 98.80, mens høj pris for den første lysestage også var 98.80. Åbningsprisen af den anden lysestage er lig med høj pris på den første lysestage, så det var en god mulighed for tradere at placere en salgsordre. Traderen kan zoome ud for at finde flere mønstre på diagrammet, efterfulgt af mere zoom ind for yderligere undersøgelse. I et andet eksempel, kan et mønster tjekkes, som indikere at det ikke er et Dark Cloud mønster, efter at man har zoomet ind på det givne eksempel. Næste eksempel viser at der var en Piercing Line i en nedadgående tendens, med forudsætninger for et Piercing Line mønster. Ordreprisen kunne være placeret på høj prisen for den anden lysestage med TP pris på 100 pips højere end indgangsprisen på ordren.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

Piercing Line og Dark Cloud lysestager er vigtige og effektive mønstre som skal overvejes af tradere.

Bearish Engulfing lysestage

 Bearish Engulfing er en vigtig lysestage som formes på vendingspunkt i en opadgående tendens. Den består af to lysestager, hvor lukningsprisen af den anden lysestage er lavere end åbningsprisen på den første lysestage. Lav af den anden lysestage skal være lavere end den første lysestage.

De ideelle betingelser for Bearish Engulfing er som følgende:

  1. Åbningsprisen på anden lysestage er højere end lukningsprisen på første lysestage
  2. Høj pris på anden lysestage er over høj på første lysestage
  3. Lukningsprisen på anden lysestage er lavere end åbningsprisen på første lysestage
  4. Lav pris på anden lysestage er lavere end lav på den første lysestage

Den anden lysestage dækker alle prispunkterne på den første lysestage, hvilket er grunden til at det kaldes Engulfing.

Bullish Engulfing lysestage

Bullish Engulfing mønster indikere et vendingspunkt i en nedadgående tendens, som inkluderer to lysestager. Dens forudsætninger er som følgende: høj af anden lysestage er over høj af første lysestage, plus lukningspris af anden lysestage skal være højere end lukningspris på første lysestage.  

De ideelle betingelser for dette mønster er som følgende:

            1. Åbningsprisen på anden lysestage er lavere end lukningsprisen på første lysestage

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

2. Høj pris på anden lysestage er over høj på første lysestage

3. Lukningsprisen på anden lysestage er højere end åbningsprisen på første lysestage

4. Lav pris på anden lysestage er lavere end lav på den første lysestage

Der er flere nyttige eksempler på et diagram. En Bullish Engulfing lysestage har formet sig på en nedadgående tendens, mens høj på anden lysestage er over høj pris på første lysestage; lukningspris på anden lysestage er over åbningspris på første lysestage. Det var tænkt at markedet vil stige med 123 pips. Den anden lysestage er også en lang lysestage. Det var et godt punkt at placere en købsordre.

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

Et andet eksempel viser en Bullish Engulfing lysestage med ideelle betingelser som efterfølges af en nedadgående tendens. Et andet Engulfing mønster har formet sig som efterfølges af en nedadgående tendens. En anden Bullish Engulfing lysestage blev efterfulgt af et kraftigt fald. De andre stigende Engulfing lysestager på en nedadgående tendens blev efterfulgt af en retning i opadgående tendens. Eksemplet på en Bullish Engulfing lysestage med alle betingelser for en ideel tilstand, vendingspunktet på en nedadgående tendens. Der er flere eksempler, specielt på råvaremarkedet såsom et oliediagram. Et andet Engulfing mønster kan identificeres på dette diagram. Traderen kan nemt identificere mange mønstre på et diagram efter grundigt at have studeret mønstrene.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates