Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

Kontinuerligt og omvendt hoved og skuldre

10 1 Vote
Instructor

Kontinuerligt og omvendt hoved og skuldre

Tredivte lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil kontinuerlige og omvendte hoveder og skuldre blive diskuteret i detaljer. Før yderligere forklaring af disse mønstre, skal traderne finde ud af nogle grundlæggende problemer.

Nakkelinje nedadgående tendens

Nakkelinjen kan tegnes af traderen ved at forbinde dalene af venstre skulder med dalene på højre skulder. Venstre dal er mellem venstre skulder og hoved, mens højre dal er mellem hoved og højre skulder. På grund af det faktum at hoved og skulder er et tilbagevendende mønster, vil dette format blive formet på den opadgående tendens og den forudsagte tendens vil være nedadgående som markedsprisen krydser nakkelinjen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Nakkelinje opadgående tendens

Nakkelinjen kan tegnes af traderen ved at forbinde toppene af venstre skulder til toppene på højre skulder. Venstre top er mellem venstre skulder og hoved, mens højre top er mellem hoved og højre skulder. Da dette format af hoved og skuldre vil formes på en nedadgående tendens, er den forudsagte retning på prisen opadgående efter den passere nakkelinjen.

H højde

En vertikal linje mellem hovedets top og nakkelinjen, eller hovedets bund og nakkelinjen.

Indgangspris

Ordrens indgangspris er det punkt hvor nakkelinjen krydser markedsprisen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Take profit

Take profit er lig H eller halvdelen af H-værdien.

Stop loss

I nedadgående tilstand, er Stop Loss over højre skulders toppunkt, mens i opadgående tilstand kan Stop Loss prisen placeres under dalen på højre skulder.

Last kiss

Last kiss er et favorabelt punkt hvor tradere kan placer en ordre, det sker når prisen vender tilbage til nakkelinjen efter tidligere at have krydset den.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Grafer illustrerer specifikationen af forskellige hoved og skuldremønstre. Der er 3 forskellige omvendte typer med få uoverensstemmelser. I en opadgående tendens, på første graf, bevæger prisen sig opad i en opadgående tendens indtil den når venstre skulders top, derefter sker et mindre fald efterfulgt af en opadgående tendens til hovedets top, et andet fald fulgt af endnu en stigning og til sidst passere den nedadgående tendens nakkelinjen med yderligere fald. Den midterste graf viser et andet eksempel med opadgående tendens. Venstre skulder, hoved og højre skulder er formet og nakkelinjen kan tegnes i en opadgående tendens ved at forbinde venstre skulder dal med højre skulder dal. H er en vertikal linje fra toppen af hovedet til nakkelinjen. Nakkelinjen er nogle gange horisontal, men ofte har den en hældning. Den øverste graf til højre viser at nakkelinjen er en hældende linje som traderne ikke placere en ordre på, på grund af ukorrekt eller sen indgangspris. 

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

I nedadgående tendens, forbinder nakkelinjen venstre skulders top til højre skulders top. H er den vertikale linje mellem hovedets bund og nakkelinje. Den nedadgående nakkelinje vises på venstre graf, mens den opadgående nakkelinje vises på højre graf, med et sent udbrudspunkt som ikke er passende for placering af en ordre. Indgangspunktet er udbrudsprisen hvor prisen krydser nakkelinjen, så i en opadgående tendens kan traderen placere en salgsordre på et udbrudspunkt, på de øverste 3 grafer. De 3 nederste grafer viser nedadgående marked, hvor traderne kan placere købsordre på et udbrudspunkt. Stop Loss på salgsordre skal være over højre skulders top, mens på købsordre skal være lavere end højre skulders dal.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Der er 3 forskellige typer af relationer mellem H og højre skulder. Den venstre graf viser et mønster hvor højre skulders højde er lavere end H/2. Denne type hoved og skuldre repræsentere den bedste mulighed for at placere en salgsordre. Den midterste graf illustrere H/2 er lig højden på højre skulder, så TP og SL skal have samme beløb men i modsatte retninger. Højre graf viser at højre skulder er højere end H/2. I denne type er SL værdien højere end TP, så denne type er ikke anbefalet for placering af en ordre. For det meste sættes TP til H/2 værdien fra udbrudspunktet. Den venstre graf til nederst indikere den bedste betingelse for traderen til at placere en salgsordre, hvor nakkelinjen har en opadgående tendens. Grafen nederst til højre illustrere de værste betingelser for traderen at placere en salgsordre, hvori nakkelinjen har en nedadgående tendens.

Bullish og bearish hoved og skulder mønstre har de same betingelser og måder at overveje forholdet mellem højre skulderhøjde og H/2.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Kontinuerligt hoved og skulder

Det kontinuerlige hoved og skulder vises på de efterfølgende grafer. Den venstre graf illustrere en opadgående tendens, efterfulgt af et mindre fald. Venstre skulder, hoved og højre skulder er formet med en opadgående retning som krydser nakkelinjen. Det er tydeligt at den opadgående tendens følges efter at hoved og skuldre er dannet, så dette mønster er klassificeret som kontinuerligt. På den højre graf, er der formet kontinuerligt hoved og skuldre på en nedadgående tendens.

Hoved og skuldre er et unikt mønster som giver både kontinuerligt og omvendt format.

            Traderen kan tjekke MT4 for flere passende eksempler. For eksempel, der er omvendt hoved og skuldre. Traderen kan tegne figuren med ?Trendline? fra værktøjslinjen. Venstre skulder efterfølges af hoved med højre skulder, så nakkelinjen let kan tegnes. Tendensbevægelse kan forudsiges ved brug af Fibonacci mønster på H linjen. Fibonacci viser at tendensen har passeret H/2 beløbet efterfulgt af et fald, det krydsede imidlertid H beløbet fra udbrudspunktet. Traderen skal øve sig betragteligt for at udvikle hans/hendes handelsevner. Det er bedre at tegne asymmetriske hoved- og skuldermønstre som er svære at identificere.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Der er endnu et eksempel, med en lang venstre skulder efterfulgt af et hoved og en lille højre skulder, hvor nakkelinjen har en opadgående linje. Både venstre og højre dale er forbundet, og Fibonacci mønster er tegnet med vertikal format på H, så den kan flyttes til udbrudspunkt for at genkende H/2 og H punkter. Tendensen har fulgt en nedadgående retning og passeret H/2 prisen. I dette eksempel, kan traderen tegne et andet hoved- og skuldermønster, men dets udbrudspunkt blev formet for sent. Et kontinuerligt hoved og skuldermønster kan let tegnes på en nedadgående tendens. Nakkelinjen kan tegnes ved at forbinde venstre og højre dale, som har en opadgående tendens. Et Fibonacci mønster kan hjælpe traderen med nemt at finde H/2 og H priserne, som i det forrige eksempel. Både H og H/2 priserne er blevet mødt af markedsprisen.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

            Et andet eksempel kan findes på D1 tidsperioden. På en opadgående tendens, kan et kontinuerligt hoved og skuldre tegnes. Et Fibonacci eksempel placeres på H linjen. Traderen kan flytte Fibonacci linjen for at mindske travlhed på diagrammet. H og H/2 priserne er senere blevet mødt af markedstendensen. Der er flere eksempler på forskellige tidsperioder på et symbol. Traderen finder hoved- og skuldermønster på H4 tidsperiode, så et område kan markeres for yderligere studie. Venstre skulder, hoved og højre skulder kan let identificeres. Der vil være forskellige længder af skuldre i et mønster, så hoved og skuldre kan være et asymmetrisk mønster. Et andet nedadgående hoved og skuldre på en nedadgående tendens. Det forrige mønster er en opadgående linje, mens de seneste eksempel har en nedadgående nakkelinje.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates