Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Supplerende definitioner i de finansielle markeder

0 0 Vote
Instructor

Supplerende definitioner i de finansielle markeder

Femte lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder.

I denne lektion vil vi se på supplerende definitioner i de finansielle markeder; swap, kommission, hedging, carry trade og effekten af swap på handel. Som vi nævnte i forrige lektion, er der forskellige måder hvorpå en mægler kan gøre krav på en del af overskuddet. Den ene af dem kaldes spredning og den anden kaldes kommission, et gebyr som opkræves af mægleren eller mæglerens virksomhed, for at håndtere transaktioner mellem købere og sælgere. Dette sker som regel på future konti og det er en engangsbetaling.

Kommission

Kommission er meget lig det du vil betale, hvis du skulle købe eller sælge et hus igennem en ejendomsmægler. Hvis vi nu ser på platformen, hvis du fokuserer på den oliehandel som vi lige har foretaget, kan du se at kommissionen blev betalt, og at den kun er relateret til future handler; der blev ikke nævnt noget om kommission ved valutahandler. Der er to typer konti som vi ikke tidligere har set på: NND (No Dealing Desk) og ECN (Electronic Communication Network). På disse konti får mægleren kommission ved valutahandler, den samme som ved future handler. Vi vil diskutere og gå i detaljer med disse kontotyper på et senere tidspunkt.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

Swap

Vi har allerede kort omtalt swap og har givet dig nogle informationer omkring det i den forrige lektion, men da det er et ganske betydeligt og avanceret emne, vil vi gerne uddybe det nærmere. Swap eller fast rentesats er et gebyr som en part betaler for langsigtede handler. Swaprenten bliver udregnet hver dag ved midnat på mæglerens servertid. Handler som blev åbnet før midnat og holdt åbne efter denne tid, vil være underlagt swaprenter. Nu vil vi se på hvordan swap udregnes.

For eksempel, i AUDUSD, AUD renten er i dette øjeblik 2,5 procent minus USD renten, som på nuværende tidspunkt er 0,25 procent. Baseret på denne formel er forskellen i renten mellem AUD og USD pålydende 2,5 procent minus 0,25 procent, hvilket er lig med 2,25 procent. Som vi tidligere har nævnt, hvert dollar lot er lig 100.000, hvis vi ganger det med 2,25%, vil vi have et årligt swap på 2250 dollars. Hvis vi dividere dette tal med 360 for at indikere dagligt beløb, er det cirka 6,25 dollars i swap renter som vil blive fratrukket eller indbetalt på din konto. Dette afhænger af om du køber eller sælger din position. Når du køber valuta med en højere rente, vil swap være positiv. Når du køber valuta med lavere rente eller sælger AUDUSD, vil swap være negativ. For bedre at forstå dette, er der her et eksempel i AUDUSD. Da AUD har en højere rente, vil din konto få indbetalt beløbet af det positive swap for en åbne købspositioner og fratrukket et negativt swap for åbne salgspositioner. For at forstå hvordan positive swaps beregnes, se på det følgende eksempel.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

Forskellen på rentesatserne, i dette tilfælde AUDUSD, som vi beregnede før 6,25 minus X, som er mæglerens andel, hvilket er lig med Y. Altså 6,25 ? X = Y. Så Y er et tal som er mindre end 6,25, som vil blive tilføjet din konto for hver nat dine AUDUSD positioner er åbne.

Beregningerne for et negativt swap, som vil blive fratrukket fra din konto hver nat for alle åbne positioner, er som følgende:

I dette tilfælde er forskellen i rentesatserne 6,25 dollars minus mæglerens andel, hvilket betyder 6,25 dollars minus X er lig med Z, og fordi renten her er negativ, så vil Z også være negativ. Hvis du nu ser på platformen, for eksempel har vi her købt og solgt et lot af AUDUSD. Hvis du ser nøje efter, er det positive swap 27,40 og det negative swap -35,93. Det betyder at et positivt swap altid er mindre end et negativt swap. Det er fordi at mæglerens andel i et positivt swap bliver fratrukket og i et negativt swap bliver tilføjet fordi begge er negative. Det er vigtigt at vide, at swaps om onsdagen bliver opkrævet 3 gange på konti grundet weekender (markedet er lukket om lørdagen og søndagen). Derfor, hver onsdag, vil en åben position være underlagt 3 gange værdien af et positivt eller negativt swap.

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Hedge

Hedge eller hedging er en investering i en individuel valuta begge veje på en gang. I enkel terminologi, betyder det at man sælger og køber et givent aktivt på samme tid. Formålet med hedging er at garanterer prisen på et aktiv til et bestemt tidspunkt i fremtiden. Dette vil sikre udligning af mulige tab eller gevinst på aktivet. For eksempel, forestil dig en forretningsmand som går ind og køber chokoladepulver fra et land, og det tager to eller tre måneder før varerne bliver leveret. I denne periode kan han opleve dramatiske udsving i markedet. Det kan være et positivt eller negativt udsving. Derfor har han også til hensigt at sælge den samme mænge chokoladepulver som han købte, ved at åbne en ny position på samme tid. Med dette arrangement, hvis prisen på chokoladepulver stiger, det samme vil aktivet han købte, og hans salgsposition vil opnå tab med samme beløb. Det betyder grundlæggende at han vil opnå breakeven. Og vice versa, hvis prisen på chokoladepulver falder, vil salgspositionen som han har opnå fortjeneste, og igen vil deres forskel være den samme og han vil igen opnå breakeven. På denne måde, kan alle forretningsfolk sikre deres aktiver på markedet. Der er også en anden måde, kaldet arbitrage, som er meget populær i future handler. Vi vil tale mere om dette i fremtidige lektioner.

Carry Trade

Næste emne er carry trade, som ikke kun er lavet til at skabe overskud på selve positionen, men også for at skabe overskud på renteforskellene. For eksempel, hvis du ser på den handel vi har foretaget her, som er et lot i AUDUSD, vil tabet på de næste 2 til 3 dage være -24 dollars og dets swapkurs er 27 dollars, hvilket betyder at selvom positionen selv står i tab, er dets swap positivt. Desto længere positionen er åben, desto flere swaps vil den få, og antallet vil blive betydeligt. Så en carry trade, er de handler som opnår et overskud på renteforskelle eller swaps.

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

Disse handler bliver som regel lavet i høje vekselkurser. Parter som er interesseret i disse handler skal have to forskellige mæglere; den ene som er swap fri eller rentefri, og en med swap. Som du kan se på platformen, har vi købt og solgt en gang, og endt med et negativt swap på -35 dollars og et positivt swap på 27 dollars, så for at skabe et overskud, skal du handle gennem en mægler med swap. For positive og negative swaps skal du handle gennem en mægler som er swapfri eller rentefri. En af de mæglere som tilbyder swap fri handler er ICM (International Creative Management Broker).

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Hvis man igen ser nøje efter, så har positionerne været åbne i et par dage og de inkluderer ikke nogen swaps.

Et lot handlet i AUDUSD, som er blevet handlet hos denne mægler, er ikke underlagt nogen swap. Således kan vi købe fra andre mæglere som FXPRO og skabe overskud fra positive swaps, og sælge hos andre mæglere uden swap. På denne måde har vi ?hedged?, hvilket betyder at vi ikke har opnået overskud eller tab, men med tiden vil swapbeløbet blive øget til et betydeligt beløb. Når det kommer til carry trade, så er AUDJPY og AUDUSD de mest populære valuta på markedet som parterne er interesseret i. Som du har bemærket, er der en større tendens til at købe valuta med højere rentesatser, hvilket resultere i et swap. Derfor har swaps indflydelse på processen, fordi de handlende godt kan lide at købe så de opnår overskud og indsamle swaps, hvilket betyder parterne som regel har fokus på de handler hvor de både kan opnå overskud og indsamle swaps på samme tid. Hvis du ønsker at tage den rette beslutning med denne type handel, skal du have en perfekt forståelse af markedsinflationen i handelsøjeblikket. Det betyder, at på tidspunktet hvor inflationen er høj, skal du købe for at opnå overskud med swap, og når man oplever et fladt marked eller fald, bør du agte at sælge. For eksempel, handler man AUDUSD hos FXPRO mægleren, kan værdien på vekselkursen stige drastisk i ugentlige perioder, når markedet forventer inflation. Det har et temmelig godt overskud og swap, samt har en zigzag rutine i de almindelige markeder, som er overkommelig når man tager swaps i betragtning. Imidlertid, i en markedsdeflation vi værdien stige igen efter et skarpt fald. Det viser en opadgående markedstendens i dette valutapar.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates