Bullish and Bearish Hidden Divergence- Financial Trading Signals 

Bullish og Bearish Skjult Divergens

6 1 Vote
Instructor

Bullish og Bearish Skjult Divergens

Treogfyrretyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder.I denne lektion vil Bullish og Bearish Skjult Divergens blive studeret.  

Skjult Divergens

En af de mest signifikante problemer som tradere ikke overvejer er Skjult Divergens. Skjult Divergens dannes bekræftende med en markedstendens, så den indikere en passende pris at placere en ordre på. I modsætning til Divergens og Konvergens, anbefales det at traderen placere en ordre baseret på Skjult Divergens.

Selv efter megen øvelse, vil det være svært at opdage Skjult Divergens i et diagram, derfor bliver det ikke udnyttet af de fleste tradere. 

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Continuation Trading Signals on Agreeing Direction

Skjult Divergens i en Bullish tendens: Hvis den seneste dal er højere end den forrige dal i en markedstendens, og den seneste dal er lavere end den forrige dal i en Oscillator, så er der dannet Skjult Divergens i en Bullish tendens.

Skjult Divergens i en Bearish tendens: Hvis den seneste top er lavere end den forrige top i en markedstendens, og den seneste top er højere end den forrige top i en Oscillator, så er der dannet Skjult Divergens i en Bearish tendens.

MACD, RSI og AO er de bedste oscillatorer til at opdage Skjult Divergens i en markedstendens. Traderen kan downloade brugertilpasset AO fra PForex.com, som er forbedret til højere udnyttelse.

Bullish and Bearish Hidden Divergence -  Sell Orders, On Peaks, AO Indicator - Uptrend and Downtrend

Tradere kan indsætte AO, Awesome Oscillator, fra ?Bill Williams? indstillingen i ?Indicator? menuen. Traderen kan indsætte niveau 0 i vinduet ?AO properties?. For eksempel, der er nogle toppe over niveau 0 i AO diagrammet med en tilsvarende markedstendenstop. Hvis toppene bliver forbundet af en tendenslinje, har linjen på markedstendensen en nedadgående hældning, mens linjen på AO diagrammet har en opadgående retning. Således er der dannet Skjult Divergens i dette område, som indikeres efter en top på en nedadgående tendens, at markedet har samlet nok potentiale for yderligere nedadgående tendens. Et andet eksempel på Skjult Divergens i en Bullish tendens. Dalene i markedet og AO tendensen er forbundet med en tendenslinje. Tendenslinjen har en opadgående retning i markedet, mens tendenslinjen i AO diagrammet har en nedadgående hældning. Denne Skjult Divergens bekræfter yderligere opadgående tendens efter at den er blevet dannet. På denne opadgående tendens efter korte fald, er der dannet et kraftigt potentiale for en opadgående tendens. En anden Skjult Divergens lige før dette eksempel er også blevet dannet. På trods af det faktum at det er svært at opdage Skjult Divergens, viser det en god mulighed for en succesfuld ordre. Disse eksempler blev tegnet med hånden, men den brugerdefinerede AO som er tilgængelig på PForex.com tegner automatisk alle Skjulte Divergenser. Traderen kan ændre tidsrammen for at identificere flere Skjulte Divergenser på et marked. For eksempel, der er et meget godt sted at placere en ordre på, som var svær at identificere for traderen. Et andet eksempel på et bredt område, hvor der er dannet Skjult Divergens, som ikke ville være opdaget uden brug af brugerdefineret AO. Flere eksempler kan studeres for at udvikle evnen til at opdage Skjult Divergens på et marked.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Support and Resistance Levels - Forex Market Analysis

Tradere kan kombinere Skjult Divergens med andre mønstre og betingelser for at opdage passende punkter. Der er nogle nyttige bemærkninger for traderne:

  • Nogle vendingsmønstre, såsom hoved og skulder, Double Top og Bottom, Triple Top og Bottom eller Wedge, kan bekræfte en Skjult Divergens hvorpå man kan placere en succesfuld ordre.
  • Overkøbt og Oversolgt kan bekræfte den foretrukne ordre udledt fra en Skjult Divergens.
  • Skjult Divergens bekræfter at traderen skal placere ordren som har en bekræftende retning med markedstendensen.
  • Hvis der er et kort vendingssving på en lang tendens, kan Skjult Divergens udnyttes til at opdage punkter for placering af ordre med en bekræftende retning med den lange tendens.
  • Kontinuerlige lysestager kan bekræfte Skjult Divergens signaler.
  • Fibonacci mønster kan udnyttes til at udlede bekræftelse af Skjult Divergens signaler.
  • Støtte- og modstandslinjer kan udnyttes til at opnå bekræftelse af Skjult Divergens signaler.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Double Top Bottom - Fibonacci, Head and Shoulder

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates