Breakout Strategy and Pullback strategy - Forex Trading Signals

Breakout strategi og Pullback strategi

0 0 Vote
Instructor

Breakout strategi og Pullback strategi

Syvoghalvtredsindstyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. I denne lektion vil Breakout strategi og Pullback strategi blive studeret.

Breakout strategi 

Breakout strategi er passende til områdemarkeder, hvori tendensen vil opstå efter en længere tidsperiode. Traderen skal tegne kanalen på områdemarkedet for at bestemme om det er horisontalt eller hældende. Support- og modstandslinjer skal også være specificeret. Udbrudsområder kan være på område- eller tendensmarkeder.

Indgangspunkt

Traderen skal indikere kanalen rundt om områdemarkedet. Efter kanalen er brudt af tendensen efterfulgt af en Pullback tendens mod kanalen, kan traderen placere en ordre efter at en kraftfuld vendingslysestage er dannet på kanten af kanalen.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Support and Resistance Levels on Market Trend and Price

Handlebare symboler

Denne strategi kan udnyttes på alle symboler, på områdemarkeder, såsom EURUSD, GBPUSD, guld, sølv og olie. De bedste symboler for denne strategi er olie og guld.

Tidsrammer

Traderen kan vælge alle tidsrammer, men de bedste tidsrammer for denne strategi er H4 og daglig.

Købs-og salgspositioner

På den venstre diagram, efter at prisen har fluktueret i en hældende kanal, har den brudt kanalen efterfulgt af en Pullback tendens. Til sidst er en vendingslysestage dannet i nærheden af kanalens kant, på Pullback punktet, dermed steg prisen mod toppen. Traderen kan placere en købsordre over ?high? på den bullish lysestage som er dannet helt. Et bullish Flag mønster er dannet inde i kanalen, så traderen kan bestemme TP beløb ved at måle højden af den første bølge, H. TP pris vil være H pops over indgangsprisen, mens SL pris er lavere end den laveste pris af den givne bullish lysestage.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Trading Platform Timeframe and Symbols - Entry and Close Points

På det højre diagram, efter at prisen har fluktueret i en hældende kanal, har den brudt kanalen efterfulgt af en Pullback tendens. Til sidst er en vendingslysestage dannet i nærheden af kanalens kant, på Pullback punktet, dermed faldt prisen mod bunden. Traderen kan placere en salgsordre under ?low? på den bearish lysestage som er dannet helt. Et Wedge eller Double Top mønster er dannet i kanalen, så traderen kan bestemme TP beløbet ved at måle højden på den sidste bølge, H. TP pris vil være H pips under indgangsprisen, mens SL pris er højere end ?high? prisen for den givne bearish lysestage.

Tendensen må aldrig krydse kanalen til indersiden af den efter et Pullback, mens lysestagen skal berøre kanten af den givne kanal.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Bullish and Bearish Candlestick Pattern - Pips and Pippet

Eksemplet på MT4 platformen på en opadgående område tendens, er et Triangel mønster dannet før udbruddet skete. Så vendte tendensen tilbage til kanten af Triangel mønstret, efterfølgende er der dannet en Engulfing lysestage, så traderen kan placere en købsordre med indgangspris over den lysestage. TP vil være 100 pips højere end indgangsprisen, mens SL vil være under den lysestage. Et andet eksempel med samme mønster. En Piercing Line lysestage er dannet på et Pullback punkt, så traderen kan placere en købsordre med indgangsprisen over denne lysestage. TP pris var 160 højere end indgangsprisen og SL var 37 pips lavere end indgangsprisen.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Stop Loss and Take Profit Prices on MetaTrader Chart

I et horisontalt områdemarked, er der dannet et hoved og skulder mønster, så traderen kan tegne nakkelinjen for at bestemme udbrudspunktet efterfulgt af en Pullback tendens. En Shooting Star lysestage er dannet på Pullback punktet, så traderen kan placere en salgsordre med en indgangspris lavere end ?Low? prisen på den givne lysestage og TP pris vil være 605 pips lavere end indgangsprisen. På en ugentlig tidsramme, er et Triangel mønster dannet, så vendte tendensen tilbage mod Pullback punktet, efter den havde brudt kanalen. På Pullback punktet, er der dannet en Piercing Line lysestage og tendensen bevægede sig mod toppen.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates