Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Andrews Pitchfork supplerende linjer og signaler

0 0 Vote
Instructor

Andrews Pitchfork supplerende linjer og signaler

Otteogfyrretyvende lektion af forex træning

Velkommen tilbage til Forex professionel træning i finansielle markeder. Andrew?s Pitchfork supplerende linjer og signaler vil blive studeret i denne lektion.

1. type ? ekstra linje

I et bullish mønster, hvis prisen fluktuerer over den 3. pivot linje, som i sidste ende bryder denne linje med en bearish lysestage, så bliver et gyldigt salgssignal kun skabt hvis prisudsvinget ikke bryder linjen mellem den 1. og den 3. pivot linje. Den bearish lysestage skal lukke under den 3. pivot linje.

I et bearish mønster, hvis prisen fluktuerer under den 3. pivot linje, som i sidste ende bryder denne linje med en bullish lysestage, så bliver et gyldigt købssignal kun skabt hvis prisudsvinget ikke bryder linjen mellem den 1. og den 3. pivot linje. Den bullish lysestage skal lukke over den 3. pivot linje.

Der er et bullish Andrew?s Pitchfork på MT4 diagrammet som blev tegnet. Prisen har svinget mellem linje ½ og 3. pivot linje, så brød den 3. pivot linje og fortsætte mod bunden.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

2. type ? supplerende signal

I et bullish mønster, efter en pris berørte den 1. pivot linje og fortsatte mod bunden, hvis et HUL dukker op i markedsprisen og tendensen fortsætter sin nedadgående bevægelse, så er et salgssignal genereret og traderen kan placere en salgsordre med TP pris på den 3. pivot linje og SL pris på den 1. pivot linje.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

I et bearish mønster, efter en pris berørte den 1. pivot linje og fortsatte mod toppen, hvis et HUL dukker op i markedsprisen og tendensen fortsætter sin opadgående bevægelse, så er et købssignal genereret og traderen kan placere en købsordre med TP pris på den 3. pivot linje og SL pris på den 1. pivot linje.

3. type ? supplerende signal

I et bullish mønster, efter en pris stiger mod den 1. pivot linje, hvis den ikke når denne linje og kun det højeste punkt af lysestagen kommer i nærheden eller berører den og vender retur til en lavere pris, så kan traderen placere en salgsordre under denne lysestage. En sådan lysestage, såsom Shooting Star, viser tendensen af markedsudviklingen mod bunden. TP pris er på den 3. pivot linje, mens SL pris er på den 1. pivot linje.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

I et bearish mønster, efter en pris falder mod den 1. pivot linje, hvis den ikke når denne linje og kun det lavest punkt af lysestagen kommer i nærheden eller berører den og vender retur til en højere pris, så kan traderen placere en købsordre over denne lysestage. Sådanne lysestager viser et vendingspunkt i markedsprisen. TP pris er på den 3. Pivot linje, mens SL pris er over den 1. pivot linje.

På oliediagrammet i en ugentlig tidsramme, er der et nedadgående Andrew?s mønster. Den højeste pris af en lysestage kom tæt på den 1. pivot linje efterfulgt af en kraftig bullish lysestage. Prisen steg og passerede den 3. pivot linje, så en trader kunne placere en købsordre over den givne lysestage.

Traderen skal øve ofte for at blive i stand til at opdage de ekstra linjer og signaler sammen med støtte og modstandslinjer, som påvirker de signaler der udledes fra Andrew?s Pitchfork mønster. Andrew?s Pitchfork mønstre formes ofte sammen med Double Top og Double Bottom mønstre. Således kan traderen udlede SL pris fra Andrew?s mønster, mens TP pris fås fra et Double Top / Double Bottom mønster.

Hermed afsluttes denne lektion, indtil næste gang og en ny lektion, pas på dig selv.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates